Wygładzanie zysków w firmach rodzinnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Tomasz Jewartowski , Michał Kałdoński

Abstract

Purpose - The paper investigates whether family firms listed on WSE differ from non-family firms in terms of income smoothing. Design/methodology/approach - Multivariate regression analysis was applied to investigate relations between income smoothing and ownership structure of listed companies. We use two different proxies capturing a range of income smoothing: EM1 and EM2. Findings - Our research indicates that income smoothing is less likely among family firms which might be explained by both: agency theory and "stewardship" theory. Originality/value - Our paper ads to the literature on determinants of earnings management. To our knowledge it is the first study of relations between income smoothing and ownership structure of companies listed on WSE.
Author Tomasz Jewartowski (WZ / KFP)
Tomasz Jewartowski,,
- Department of Corporate Finance
, Michał Kałdoński (WZ / KFP)
Michał Kałdoński,,
- Department of Corporate Finance
Other language title versionsIncome Smoothing in Family Firms Listed on Warsaw Stock Exchange
Journal seriesFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2016
No4 (82), cz. 2
Pages155-169
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishkształtowanie zysków, wygładzanie zysków, struktura własności, firmy rodzinne
Keywords in Englishearnings management, income smoothing, ownership structure, family firms
Abstract in PolishCel - Celem artykułu jest weryfikacja hipotezy o zróżnicowaniu firm rodzinnych i nierodzinnych notowanych na GPW w Warszawie w zakresie skali wygładzania zysków. Metodologia badania - Zależności pomiędzy skalą wygładzania zysków a zmiennymi odnoszącymi się do struktury własności badane były przy wykorzystaniu regresji wielorakiej. Do pomiaru skali wygładzania zysków wykorzystane zostały miary typu EM1 i EM2. Wynik - Przeprowadzone badania wskazują, że firmy rodzinne charakteryzują się mniejszą skalą wygładzania zysków w porównaniu ze spółkami nierodzinnymi, co można tłumaczyć zarówno na gruncie teorii agencji, jak również tzw. teorii "stewarda". Oryginalność/wartość - Artykuł wypełnia lukę badawczą w zakresie zależności pomiędzy strukturą własności a skalą wygładzania zysków w spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
DOIDOI:10.18276/frfu.2016.4.82/2-12
URL http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/82-2016/FRFU-82-cz2-155.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?