Post-purchase dissonance – a difficult area of research in Poland

Tomasz Olejniczak

Abstract

The qualitative and quantitative increase in market offerings has led to an increased significance of purchasers in the market and has changed their expectations over a short period of time. Consumer’s role has changed from a suppliant to a strong entity with high demands addressed at producers and service providers. The strong position of consumers has spawned an increased research interest in consumer market behavior, especially after purchasing. The decision about purchasing a specific product or service is not the last stage in the consumer decision making process on the market. Many consumer behavior models distinguish two post-purchase types of reaction in consumers – satisfaction (when the expectations have been met), or post-purchase dissonance (when the expectations have not been met and the consumer has doubts concerning the purchase). The aim of the present paper is to make an attempt at specifying the reasons why the issue of post-purchase dissonance has generated so little interest among Polish researchers
Author Tomasz Olejniczak (WT / KMP)
Tomasz Olejniczak,,
- Department of Product Marketing
Journal seriesPolish Journal of Natural Sciences, ISSN 1643-9953, (B 14 pkt)
Issue year2017
Vol32
No2
Pages335-342
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishzachowania konsumenckie, dysonans pozakupowy, badania marketingowe
Keywords in Englishconsumer behavior, post-purchase dissonance, marketing research
ASJC Classification1100 General Agricultural and Biological Sciences; 2303 Ecology
Abstract in PolishWzrastająca ilościowo i jakościowo oferta rynkowa produktów i usług w szybkim czasie doprowadziła do wzrostu znaczenia nabywcy na rynku i zmieniła jego oczekiwania. Konsument z roli petenta stał się silnym podmiotem o wysokich wymaganiach kierowanych do producentów i usługodawców. Silna pozycja konsumenta spowodowała większe zainteresowanie obszarem badań jego postępowania na rynku, szczególnie po dokonaniu zakupu. Decyzja dotycząca nabycia określonego produktu lub usługi nie jest ostatnim etapem w procesie decyzyjnym konsumenta na rynku. W wielu modelach zachowań konsumenckich wyodrębnia się bowiem dwa rodzaje odczuć pozakupowych konsumenta – zadowolenie (gdy oczekiwania zostały spełnione) lub dysonans pozakupowy (wątpliwości co do zakupu, sytuacja gdy oczekiwania konsumenta nie zostały spełnione). Celem artykułu jest próba charakterystyki trudności badawczych polskich naukowców w procesie pozyskiwania wiedzy o dysonansie pozakupowym odczuwanym przez konsumentów
URL http://www.uwm.edu.pl/polish-journal/sites/default/files/issues/articles/olejniczak_2017.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 14.0, 24-03-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2017 = 0.299
Citation count*2 (2020-09-18)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?