Motives of second-hand products purchase - the qualitative study results

Natalia Raszka , Barbara Borusiak

Abstract

Kupowanie z drugiej ręki pomaga obniżyć poziom produkcji i z tego powodu może zostać uznane za przejaw zrównoważonej konsumpcji. Głównym celem artykułu jest rozpoznanie motywacji, opinii i przekonań dotyczących zakupu produktów używanych sprzedawanych w różnych formatach handlu detalicznego oraz zbadanie, czy motywacją klientów jest dbałość o środowisko naturalne lub próba przestrzegania zasad zrównoważonej konsumpcji. Badanie zostało przeprowadzone przy użyciu metody zogniskowanego wywiadu grupowego z siedmioma osobami w wieku 20–30 lat, w tym pięcioma kobietami i dwoma mężczyznami. Kryterium wyboru respondentów było to, czy kupili oni używany produkt w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Badanie zostało przeprowadzone 15 kwietnia 2019 r. Z odpowiedzi wynika, że zrównoważona konsumpcja nie była główną motywacją respondentów do kupowania używanych produktów. Najczęściej wskazywanym motywem była niska cena produktów. Niektóre odpowiedzi były jednak pośrednio związane ze zrównoważoną konsumpcją.
Author Natalia Raszka
Natalia Raszka ,,
-
, Barbara Borusiak (WZ / KHiM)
Barbara Borusiak,,
- Department of Trade and Marketing
Other language title versionsMotywy kupowania produktów używanych - wyniki badań jakościowych
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (0 pkt)
Issue year2020
No1
Pages23-31
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishprodukty używane, motywy zakupu;, zrównoważona konsumpcja
Keywords in Englishsecon-hand products, motives of purchase, sustainable consumption
DOIDOI:10.33226/1231-7853.2020.1.3
URL https://www.pwe.com.pl/czasopisma/marketing-i-rynek/motywy-kupowania-produktow-uzywanych-wyniki-badan-jakosciowych,a1988048934
Languageen angielski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 26-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?