Podatki i opłaty lokalne w kontekście międzygminnych nierówności dochodowych

Sławomira Kańduła , Joanna Śmiechowicz

Abstract

The level of revenues per capita of municipalities varies greatly on Polish territory. One of the reasons for this is the uneven siting of own income sources, including those from local taxes and fees, as well as their varied performance manifesting itself not only in relation to specific types of units, but also in territorial aspect. The construction of local taxes and fees which allows some municipalities to draw much higher revenues from levies than other units also contributes to disparities in the size of revenues per capita. The aim of the article is to evaluate legislations which refer to local taxes and fees in the context of formation of municipal revenues in Poland and reduction of disparities on their level. The study shows the share of local taxes and fees in municipalities' own revenues and financial consequences of use of their taxing power.
Author Sławomira Kańduła (WE / KFP)
Sławomira Kańduła,,
- Department of Public Finance
, Joanna Śmiechowicz - Maria Curie-Sklodowska University in Lublin (UMCS), MNiSW [80]
Joanna Śmiechowicz,,
-
Other language title versionsLocal Taxes and Fees in the Context of the Intercommunal Inequality of Revenues
Journal seriesAnnales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, ISSN 0459-9586, e-ISSN 2449-8513, (B 11 pkt)
Issue year2016
Vol50
No1
Pages735-744
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishpodatki lokalne; opłaty lokalne; dochody gmin; nierówności dochodowe; samorząd terytorialny
Keywords in Englishlocal taxes; local fees; municipal revenues; revenue inequality; local self-governments
Abstract in PolishWysokość dochodów, jakimi dysponują gminy w przeliczeniu na mieszkańca, znacznie się różni na obszarze Polski. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest nierównomierne rozmieszczenie źródeł dochodów własnych, w tym pochodzących z podatków i opłat lokalnych, oraz ich zróżnicowana wydajność ujawniająca się nie tylko w odniesieniu do poszczególnych typów jednostek, ale również w aspekcie terytorialnym. Do dysproporcji w wielkości dochodów per capita przyczynia się także sama konstrukcja podatków i opłat lokalnych, która sprawia, że niektóre gminy czerpią z tych danin znacznie wyższe dochody niż pozostałe jednostki. Celem artykułu jest ocena obowiązujących i wprowadzanych z początkiem 2016 r. uregulowań prawnych w odniesieniu do podatków i opłat lokalnych z punktu widzenia powstawania i wyrównywania nierówności w dochodach podatkowych gmin w Polsce. W opracowaniu przedstawiono udział podatków i opłat lokalnych w dochodach własnych i finansowe skutki wykorzystywania w odniesieniu do nich władztwa podatkowego przez gminy.
DOIDOI:10.17951/h.2016.50.1.735
URL https://journals.umcs.pl/h/article/view/1996/2020
Languagepl polski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 11.0, 10-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 10-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2021-01-18)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?