Wybrane zagadnienia dotyczące akumulacji i reprodukcji majątku gospodarstwa rolnych w Polsce w świetle wyników rachunkowości rolnej (FADN)

Aleksander Grzelak

Abstract

The main objective of this paper is to identify the processes of accumulation and reproduction of fi xed assets on farms in Poland. In the analyzed period (2004–2011) there was considerable scope for diversifi cation of the agricultural situation in the case of accumulation in different years. The activity of the surveyed farms in terms of reproduction depends on their economic size of the economy. The most favorable situation, was in farms with size of 50–500 thousand EURO value of standard production, which indicates their signifi cant opportunities growth.
Author Aleksander Grzelak (WE / KMiGŻ)
Aleksander Grzelak,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
Other language title versionsSelected Issues Relating to Accumulation and Reproduction of Assets of Farms in Poland in the Light of the Results of Agricultural Accounting (FADN)
Journal seriesPrzegląd Zachodniopomorski, ISSN 0552-4245, (B 12 pkt)
Issue year2014
No3, Cz. 2
Pages305-314
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishakumulacja, reprodukcja, gospodarstwo rolne
Keywords in Englishaccumulation, reproduction, farm
Abstract in PolishGłównym celem artykułu jest rozpoznanie procesów akumulacji i reprodukcji środków trwałych w gospodarstwach rolnych w Polsce. W analizowanym okresie (2004–2011) odnotowano znaczny zakres zróżnicowania sytuacji badanych gospodarstw rolnych w przypadku akumulacji w poszczególnych latach. Aktywność badanych gospodarstw rolnych w zakresie reprodukcji uzależniona jest od wielkości ekonomicznej. Najkorzystniejsza sytuacja była w gospodarstwach o wielkości 50–500 tys. euro wartości produkcji standardowej, co wskazuje na ich znaczne możliwości rozwojowe.
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?