Zarządzanie alergenami

Justyna Górna , Ewa Sikora

Abstract

Jednym z ogniw zapewnienia bezpieczeństwa żywności jest skuteczna kontrola alergenów, na którą składają się takie działania, jak m.in. identyfikacja surowców i materiałów alergennych, ocena ryzyka krzyżowego zanieczyszczenia, procedury czyszczenia, mycia i dezynfekcji oraz szkolenia personelu. Osiągnięcie wymaganego poziomu bezpieczeństwa jest możliwe,jeśli zarządzanie alergenami rozpocznie się od analizy ryzyka na etapie projektowania nowych wyrobów. Tylko kompleksowe podejście w tym zakresie, nielekceważące żadnego z obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa, może przynieść wymierne korzyści - czyli brak reklamacji wyrobu spowodowanych zanieczyszczeniem alergenami.
Author Justyna Górna (WT / KEJ)
Justyna Górna,,
- Department of Standardized Management Systems
, Ewa Sikora (UEP)
Ewa Sikora,,
- Poznań University of Economics and Business
Journal seriesPrzemysł Spożywczy, ISSN 0033-250X, e-ISSN 2449-996X, (B 12 pkt)
Issue year2016
Vol1
No6
Pages24-30
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishzarządzanie alergenami, zanieczyszczenie krzyżowe, ocena ryzyka
DOIDOI:10.15199/65.2016.6.4
Languageen angielski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?