Aplikacja koncepcji kreatywnej destrukcji do analizy cyklu koniunkturalnego w Unii Europejskiej

Anna Kozłowska , Agnieszka Szczepkowska-Flis

Abstract

The article presents the results of the study, the aim of which was to determine the role of creative destruction in the shaping of economic fluctuations in the EU during the period of 1st quarter 2000 - 1st quarter 2014. Our analysis revealed that the processes of creative destruction significantly determined the value of the business cycle indicator. The impact of creation was not characteristic only for the periods of economic recovery and the influence of destruction was not exclusive to periods of stagnation. Each of the components of creative destruction, depending on the phase of the cycle, acted as a stabilizer or a destabilizer of an economy. This can be considered as a manifestation of the dual effects of innovations emphasized by Schumpeter
Author Anna Kozłowska (WZ / KM)
Anna Kozłowska,,
- Department of Microeconomics
, Agnieszka Szczepkowska-Flis (WT / KKG)
Agnieszka Szczepkowska-Flis,,
- Department of Business Activity
Other language title versionsThe Application of the Concept of Creative Destruction to The Business Cycle Analysis in the European Union
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2017
No311
Pages104-113
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishkreatywna destrukcja, cykl koniunkturalny, Schumpeter
Keywords in Englishcreative destruction, business cycle, Schumpeter
Abstract in PolishW artykule zaprezentowano rezultaty badania, którego celem było określenie roli kreatywnej destrukcji w kształtowaniu wahań koniunkturalnych w państwach UE w okresie 1 kw. 2000 r. - 1 kw. 2014 r. Badanie wykazało, że procesy kreatywnej destrukcji istotnie determinowały wartość wskaźnika cyklu koniunkturalnego, przy czym oddziaływanie kreacji nie było charakterystyczne jedynie dla okresów poprawy koniunktury, a wpływ destrukcji nie był domeną wyłącznie okresów jej pogorszenia. Każdy z komponentów kreatywnej destrukcji, w zależności od fazy cyklu, pełnił rolę stabilizatora lub destabilizatora gospodarki, co można uznać za przejaw podkreślanego przez Schumpetera dualizmu skutków innowacji.
URL https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_291_320/SE_311/09.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 26-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?