Metody badania przerzucalności podatku dochodowego od korporacji

Arkadiusz Bernal

Abstract

During the last fifty years the research on the corporate income tax incidence has made great progress. At this time scientists searched in general the answer for the question whether the tax, which is imposed on capital income is actually born by capital or whether it is shifted to labour. The studies on the corporate income tax shifting were carried out with the usage of theoretical and empirical methods. The analysis of the evolution of both approaches allows concluding that the development was possible thanks to the discussion within both theoretical and empirical studies, but also thanks to the numerous interactions between them.
Author Arkadiusz Bernal (WZ / KFP)
Arkadiusz Bernal,,
- Department of Corporate Finance
Other language title versionsThe Research Methods of the Corporate Income Tax Incidence
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2016
No273
Pages19-32
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishfinanse publiczne, przerzucalność podatku, opodatkowanie dochodu, metody badawcze
Keywords in Englishpublic finance, tax incidence, income taxation, research methods
Abstract in PolishW okresie ostatnich 50 lat w badaniach nad incydencją podatku dochodowego od korporacji dokonał się znaczny postęp. Poszukiwania naukowców zmierzały w tym czasie głównie do odpowiedzi na pytanie, czy podatek, który odnosi się do dochodów z kapitału, rzeczywiście obciąża kapitał, czy przerzucany jest na pracę. Rozważania nad przerzucalnością tego podatku prowadzone były w dwóch nurtach - teoretycznym i empirycznym. Pokazana w artykule ewolucja zarówno w zakresie modeli teoretycznych, jak i badań empirycznych uświadamia, że doskonalenie metod było możliwe dzięki dyskusji, która toczyła się wewnątrz każdego z nurtów, jak i dzięki licznym interakcjom między nimi.
URL https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/260473/edition/246389/content?ref=desc
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?