Innowacyjność, produktywność i konkurencyjność gospodarki a międzynarodowa współpraca gospodarcza

Marian Gorynia

Abstract

The main objective of the study is to identify, review and assess the possible relationship between innovation, productivity and competitiveness of the economy and international economic cooperation. The implementation of four specific objectives is subordinated to this purpose. The first goal is to identify and record possible channels of mutual influence between the variables studied. The second goal is to qualify individual channels of influence to various theoretical concepts presented in the literature. The third goal is to review the results of empirical research on the links between innovation, productivity and competitiveness and international economic cooperation, along with their reference to the themes appearing in the literature on the subject. Finally, the fourth goal is to outline the practical implications of the considerations carried out and to present a set of recommendations for economic policy.
Author Marian Gorynia (WGM / KKM)
Marian Gorynia,,
- Department of International Competitiveness
Other language title versionsInnovativeness, productivity and competitiveness of the economy and international economic cooperation
Journal seriesRuch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, [Journal of law, Economics and Sociology], ISSN 0035-9629, (B 11 pkt)
Issue year2018
Vol80
No4
Pages209-228
Publication size in sheets0.95
Keywords in Polishinnowacyjność, produktywność, konkurencyjność, gospodarka, współpraca gospodarcza
Keywords in Englishinnovation, productivity, competitiveness, economy, economic cooperation
Abstract in PolishGłównym celem opracowania jest identyfikacja oraz dokonanie przeglądu i oceny możliwych związków pomiędzy innowacyjnością i konkurencyjnością gospodarki a międzynarodową współpracą gospodarczą. Podporządkowana temu jest realizacja czterech celów szczegółowych. Pierwszym celem jest identyfikacja i zewidencjonowanie możliwych kanałów obustronnego wpływu pomiędzy badanymi zmiennymi. Drugim celem jest zakwalifikowanie poszczególnych kanałów wpływu do różnych występujących w literaturze koncepcji teoretycznych. Wreszcie trzeci cel to dokonanie przeglądu wyników badań empirycznych dotyczących związków innowacyjności, konkurencyjności i międzynarodowej współpracy gospodarczej wraz z ich odniesieniem do wątków występujących w literaturze przedmiotu. Czwartym celem będzie zarysowanie implikacji praktycznych przeprowadzonych rozważań, czyli rekomendacji dla polityki gospodarczej.
DOIDOI:10.14746/rpeis.2018.80.4.16
URL https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/17227
Languagepl polski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 11.0, 28-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2020-01-19)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?