Rewizja finansowa, audyt wewnętrzny a audyt śledczy w wykrywaniu oszustw gospodarczych

Elżbieta Szczepankiewicz

Abstract

The study attempts to assess the possibility of detecting business irregularities, frauds and crimes within an entity by a chartered auditor and internal auditor during the auditing proceedings pursued by them. It indicates formal, methodological and ąualification limitations of internal auditors and chartered auditors in this area. It also presents the idea, features and the subject of an investigative audit as a form of protection against business crime. The research method used is the review of literaturę, legał regulations and standards as well as drawing conclusions.
Autor Elżbieta Szczepankiewicz (WZ / KR)
Elżbieta Szczepankiewicz
- Katedra Rachunkowości
Inne wersje tytułuFinancial Inspection, Internal Audit and Investigative Audit in Business Fraud Detection
Tytuł czasopisma/seriiStudia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, ISSN 1234-8872, (B 12 pkt)
Rok wydania2016
Nr152
Paginacja73-93
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych1
Słowa kluczowe w języku polskimaudyt śledczy, audyt wewnętrzny, rewizja finansowa
Słowa kluczowe w języku angielskiminvestigative audit, internal audit, financial inspection
Streszczenie w języku polskimW opracowaniu podjęto próbę oceny możliwości ujawnienia nieprawidłowości, oszustw i przestępstw gospodarczych w jednostce przez biegłego rewidenta i audytora wewnętrznego podczas prowadzonych przez nich czynności audytowych. Wskazano ograniczenia formalne, metodologiczne i kwalifikacyjne audytorów wewnętrznych i biegłych rewidentów w tym zakresie. Zaprezentowano również istotę, cechy i przedmiot audytu śledczego jako formy ochrony jednostek przed przestępczością gospodarczą. Metodą badawczą przyjętą w opracowaniu jest przegląd literatury, przepisów prawnych, standardów audytu i wnioskowanie.
URL http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/zeszyty_naukowe_studia_i_prace_kzif/Documents/Elzbieta%20Izabela%20Szczepankiewicz.pdf
Językpl polski
Punktacja (całkowita)12
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 12.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 12.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*4 (2021-01-12)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?