Rewizja finansowa, audyt wewnętrzny a audyt śledczy w wykrywaniu oszustw gospodarczych

Elżbieta Szczepankiewicz

Abstract

The study attempts to assess the possibility of detecting business irregularities, frauds and crimes within an entity by a chartered auditor and internal auditor during the auditing proceedings pursued by them. It indicates formal, methodological and ąualification limitations of internal auditors and chartered auditors in this area. It also presents the idea, features and the subject of an investigative audit as a form of protection against business crime. The research method used is the review of literaturę, legał regulations and standards as well as drawing conclusions.
Author Elżbieta Szczepankiewicz (WZ / KR)
Elżbieta Szczepankiewicz,,
- Department of Accounting
Other language title versionsFinancial Inspection, Internal Audit and Investigative Audit in Business Fraud Detection
Journal seriesStudia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, ISSN 1234-8872, (B 12 pkt)
Issue year2016
No152
Pages73-93
Publication size in sheets1
Keywords in Polishaudyt śledczy, audyt wewnętrzny, rewizja finansowa
Keywords in Englishinvestigative audit, internal audit, financial inspection
Abstract in PolishW opracowaniu podjęto próbę oceny możliwości ujawnienia nieprawidłowości, oszustw i przestępstw gospodarczych w jednostce przez biegłego rewidenta i audytora wewnętrznego podczas prowadzonych przez nich czynności audytowych. Wskazano ograniczenia formalne, metodologiczne i kwalifikacyjne audytorów wewnętrznych i biegłych rewidentów w tym zakresie. Zaprezentowano również istotę, cechy i przedmiot audytu śledczego jako formy ochrony jednostek przed przestępczością gospodarczą. Metodą badawczą przyjętą w opracowaniu jest przegląd literatury, przepisów prawnych, standardów audytu i wnioskowanie.
URL http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/zeszyty_naukowe_studia_i_prace_kzif/Documents/Elzbieta%20Izabela%20Szczepankiewicz.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*4 (2021-01-12)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?