Porównanie spółdzielczego-własnościowego prawa do lokalu z prawem własności nieruchomości lokalowej na przykładzie spółdzielni mieszkaniowej "Winogrady" w Poznaniu

Paweł Łopatka

Abstract

The main objective of housing co-operatives, is to meet the housing needs and other needs of its members. Housing needs are realized by providing the members of the cooperative dwellings, family houses or premises for other purposes. Other needs, are implemented by cooperatives, eg. By building a playground or social activities. The problem faced in the work comes down to the question of how to shape the prices of purchase / sale of apartments located in the resources Housing "Winogrady" in Poznan in relation to the co-operative ownership and residential property. Range spatial work involves the area of the estates belonging to S.M. "Winogrady" located in the north of Poznan. The time span the years 2011-2013.
Author Paweł Łopatka (WZ / KM)
Paweł Łopatka,,
- Department of Microeconomics
Other language title versionsThe Comparison of Cooperative Ownership Rights to Premises to Ownership Rights to Premsises. The Case of "Winogrady" Housing Cooperative in Poznań
Journal seriesProblemy Rynku Nieruchomości : Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego, ISSN 1731-1829, (B 6 pkt)
Issue year2016
Vol45
No1
Pages101-108
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishprawo spółdzielcze, nieruchomość lokalowa, ceny transakcyjne nieruchomości
Abstract in PolishGłównym celem spółdzielni mieszkaniowej, jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych oraz innych potrzeb jej członków. Potrzeby mieszkaniowe, są realizowane poprzez dostarczenie członkom spółdzielni lokali mieszkalnych, domów rodzinnych lub lokali o innym przeznaczeniu. Inne potrzeby, są realizowane przez spółdzielnie np. poprzez wybudowanie placu zabaw czy prowadzenie działalności społecznej. Artykuł ma charakter badawczy, a problem stawiany w pracy sprowadza się do pytania, jak kształtują się ceny transakcji kupna/sprzedaży mieszkań znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Winogrady" w Poznaniu w odniesieniu do spółdzielczego prawa własnościowego i prawa własności do nieruchomości lokalowej. Zasięgiem przestrzennym praca obejmuje obszar osiedli należących do S.M. "Winogrady" położonej na północy Poznania. Zakres czasowy, to lata 2011-2013.
URL https://srmww.pl/images/biuletyny/2016/PRN%20(45)%201-2016.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)6
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 6.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?