Efektywność ulg podatkowych sprzyjających innowacyjności w Polsce

Marta Kluzek

Abstract

One of the main tools used by many countries in the world to stimulate investment in research and development carried out by private companies has become an increased tax incentive. The purpose of this article is to present solutions applied in Poland in this area compared to other countries and to determine their effectiveness. In Poland, there is virtually no strategy to promote innovation, and a system of incentives to invest in R&D is not attractive to businesses. Tax relief for new technologies does not fulfill its function, which is indicated by the degree of use of incentives, the level of spending on research and development, as well as a place in the international rankings, which show that Poland is still one of the countries with the least innovative economy in Europe. Hence the urgent need for the change and implementation of fiscal policy in this area which is more adequate to the needs
Author Marta Kluzek (WZ / KIiRK)
Marta Kluzek,,
- Department of Investment and Capital Markets
Other language title versionsEffectiveness of Tax Reliefs Supporting Innovation in Poland
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2015
No 386
Pages90-98
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polish ulgi podatkowe, innowacyjność, B+R
Keywords in English tax incentives, innovation, R&D
Abstract in PolishJednym z głównych narzędzi stosowanych przez wiele państw na świecie do pobudzenia inwestycji w badania i rozwój, realizowanych przez prywatne przedsiębiorstwa, stały się zwiększone zachęty podatkowe. Celem artykułu jest zaprezentowanie rozwiązań podatkowych stosowanych w Polsce w tym zakresie na tle innych państw i określenie ich efektywności. W Polsce nie istnieje strategia wspierania innowacyjności, a stworzony system zachęt do inwestowania w działalność badawczo-rozwojową nie jest atrakcyjny dla przedsiębiorstw. Obowiązująca ulga podatkowa na nowe technologie nie spełnia swojej funkcji, na co wskazuje stopień wykorzystania ulgi, poziom wydatków na działalność badawczo-rozwojową, a także miejsce w rankingach międzynarodowych, z których wynika, że Polska nadal jest jednym z państw o najmniej innowacyjnej gospodarce w Europie. Stąd wynika pilna potrzeba zmian i wdrożenia w tym obszarze bardziej adekwatnej do potrzeb polityki fiskalnej
DOIDOI:10.15611/pn.2015.386.06
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*6 (2020-09-15)
Additional fields
Tytuł numeruEfektywność - rozważania nad istotą i pomiarem
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?