Preferencje zakupowe studentów na rynku piwa w dobie piwnej rewolucji

Robert Romanowski , Marcin Lewicki

Abstract

The beer market in Poland has undergone significant changes in the last seven years. The dominance of large breweries is still undeniable; on the other hand, the so-called craft beers, whose appearance in the Polish market has been announced as the beer revolution, are growing in popularity (Wojtyra and Grudzień, 2017). Despite the growing number of studies on the development of breweries, there is still a gap in diagnosing the preferences of beer consumers. Therefore, the principal aim of the article is to diagnose consumers’ behaviour in the beer market with a particular emphasis on consumption of craft beers. The article proposes a hypothesis that the knowledge of craft beers among students is greater than the share of sales of craft beers in Poland. In order to achieve the above-mentioned aim and to verify the hypothesis, a PAPI survey was conducted on a group of 210 students. Results of the research present shopping preferences which characterise the studied group, including (among others) the ways and places of beer consumption, the popularity of specific beer types (beer styles), and data required to verify the level of consumption of craft beers.
Author Robert Romanowski (WZ / KHiM)
Robert Romanowski,,
- Department of Trade and Marketing
, Marcin Lewicki (WZ / KHiM)
Marcin Lewicki,,
- Department of Trade and Marketing
Other language title versionsStudents’ Purchase Preferences in the Beer Market in the Light of the Beer Revolution
Journal seriesHandel Wewnętrzny, ISSN 0438-5403, (B 12 pkt)
Issue year2018
No4 (375), tom II
Pages330-342
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishrynek piwa, zachowania nabywców, browar rzemieślniczy, piwo rzemieślnicze
Keywords in Englishbeer market, consumer behaviour, craft brewery, craft beer consumption
Abstract in PolishRynek piwa w Polsce w ostatnich siedmiu latach podlega znacznym zmianom. Dominacja dużych browarów jest wciąż niezaprzeczalna, lecz coraz większą popularnością cieszą się tzw. piwa rzemieślnicze, których pojawienie się na polskim rynku zostało ogłoszone piwną rewolucją (Wojtyra, Grudzień 2017). Mimo coraz częściej pojawiających opracowań dotyczących rozwoju samych browarów, istnieje wciąż luka w diagnozowaniu preferencji konsumentów piwa. Celem artykułu jest diagnoza zachowań konsumentów na rynku piwa ze szczególnym uwzględnieniem spożycia piw rzemieślniczych. W artykule postawiono hipotezę, w której wyrażono przypuszczenie, iż znajomość piw rzemieślniczych wśród studentów jest większa niż udział sprzedaży piw rzemieślniczych w Polsce. Dla realizacji celu i weryfikacji przyjętej hipotezy przeprowadzono badanie ankietowe metodą PAPI na grupie 210 studentów. Wyniki badania pozwoliły przedstawić preferencje zakupowe charakteryzujące badaną grupę, w tym m.in. sposoby i miejsca spożycia piwa, popularność określonych typów piwa (stylów piwnych), a także dostarczyły informacji koniecznych do zweryfikowania poziomu spożycia piw rzemieślniczych.
URL http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-a0db69eb-e4d0-4e1b-a1b9-0fab2cbc6f12/c/IBRKK-handel_wew_4-t.2-2018-330-342.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 25-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-09-19)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?