Eye tracking i wywiad kwestionaruszowy w badaniu jakości użytkowej serwisów internetowych

Mirosława Kaczmarek

Abstract

The aim of this article is to present possibilities of support of research conducted with the use of questionnaire by physiological measuring using the eye tracker. This article presents the results of usability testing of banks' websites with the use of personal interviews and eye-tracking studies in the context of triangulation of research methods. Key words: eye tracking, web usability, personal interview.
Author Mirosława Kaczmarek (WZ / KBRiU)
Mirosława Kaczmarek,,
- Department of Research Markets and Services
Other language title versionsEye Tracking and Personal Interview Based on a Questionnaire in the Measurement of Usability of Banks' Websites
Journal seriesHandel Wewnętrzny, ISSN 0438-5403, (B 12 pkt)
Issue year2014
No1
Pages104-115
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polisheye tracking, jakość użytkowa, wywiad kwestionariuszowy
Abstract in PolishCelem rozważań jest prezentacja możliwości wsparcia badań ilościowych prowadzonych w oparciu o kwestionariusz przez pomiar fizjologiczny realizowany z zastosowaniem eye trackera. W artykule zaprezentowano rezultaty badań jakości użytkowej serwisów internetowych banków z wykorzystaniem kwestionariusza oraz eye trackera, a ponadto dokonano porównania badań eye trackingowych z metodą wywiadu w kontekście triangulacji metod badawczych.
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 30-04-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, 30-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?