Rola integracji gospodarczej w kształtowaniu procesów rozwojowych – analiza w kontekście kreatywnej destrukcji

Anna Kozłowska , Agnieszka Szczepkowska-Flis

Abstract

The aim of the study was to estimate the role of creation and destruction in shaping the development processes taking place in pre- and post-accession periods. The article presents the results of an econometric research conducted for 11 countries - the new EU members in the years 1996-2012. Our results revealed that integration was a catalyst for positive influence of creation and negative impact of destruction on development processes. While economic integration may be recognized as a factor generating development impetus through creating incentives to introduce, develop and diffuse innovations, it created impediments to proper work of selection for development processes.
Author Anna Kozłowska (WZ / KM)
Anna Kozłowska,,
- Department of Microeconomics
, Agnieszka Szczepkowska-Flis (WT / KKG)
Agnieszka Szczepkowska-Flis,,
- Department of Business Activity
Other language title versionsThe Role of International Integration in Economic Development. Analysis in the Context of Creative Destruction
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2014
No347
Pages262-271
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishbezpośrednie inwestycje zagraniczne, produktywność czynników wytwórczych, ewometria
Keywords in Englishforeign direct investment, productivity, evometrics
Abstract in PolishCelem podjętych w niniejszym artykule badań było oszacowanie roli kreacji i destrukcji w kształtowaniu procesów rozwojowych dokonujących się w warunkach przedi poakcesyjnych. W artykule zaprezentowano wyniki badania ekonometrycznego przeprowadzonego dla 11 krajów - nowych członków Unii Europejskiej w latach 1996-2012. Zastosowana metoda badawcza umożliwiła oszacowanie wpływu procesów kreacji (innowacji, imitacji oraz dyfuzji wiedzy) i destrukcji (selekcji rynkowej i realokacji zasobów) na rozwój gospodarczy. Rezultaty analiz wykazały, że integracja była katalizatorem pozytywnego wpływu kreacji negatywnego oddziaływania destrukcji na procesy rozwojowe. O ile zatem integrację gospodarczą można uznać za czynnik generujący impulsy prorozwojowe poprzez tworzenie bodźców do wdrażania, rozwoju i dyfuzji innowacji, o tyle w odniesieniu do selekcji rynkowej integracja tworzyła przeszkody dla jej prawidłowego działania na rzecz procesów rozwojowych.
DOIDOI:10.15611/pn.2014.347.24
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruEkonomia
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?