Konsument wobec wyzwań sztucznej inteligencji na rynku ubezpieczeniowym

Jerzy Łańcucki

Abstract

The Polish Insurance Distribution Act implementing the IDD Directive imposed on all insurance distributors a duty to ascertain customers’ demands and needs on the basis of information obtained from them. Legal doctrine holds that the distributor shall not refuse to conclude the insurance contract if the customer does not provide relevant information. Some authors claim that the refusal to provide a distributor with relevant information is tantamount to the customer’s waiver of demands and needs analysis. The article criticises not only this viewpoint but also practices developed by some insurance distributors who persuade their clients to sign the standard waiver form. According to the author, distributors should explain to their clients the importance of the demand and needs test rather than try to release themselves from the obligation to carry out such an analysis. In the author’s opinion, the refusal to provide the distributor with certain information may release him from the liability for failing to ensure that the insurance contract meets the customer’s demands and needs only in respect of this particular piece of information. Persuading the client to sign the standard waiver form without trying to elicit the relevant information should be treated as contrary to law or principles of social coexistence (good commercial practices). In such a situation, the client’s signature will not produce any legal effects.
Author Jerzy Łańcucki (WT / KEJ)
Jerzy Łańcucki,,
- Department of Standardized Management Systems
Other language title versionsConsumer Facing Artificial Intelligence Challenges in the Insurance Market
Journal seriesPrawo Asekuracyjne, ISSN 1233-5681, (N/A 20 pkt)
Issue year2020
No2 (103)
Pages3-21
Publication size in sheets0.9
Keywords in Polishistota sztucznej inteligencji,rynek ubezpieczeń,konsument,zagrożenia i ryzyka,możliwości ograniczenia zagrożeń
Keywords in Englishthe essence of artificial intelligence,insurance market,consumer,threats and risks,possibilities of risk reduction
Abstract in PolishPandemia choroby COVID-19 stanowi silny impuls do szybkiego wdrażania innowacyjnych technologii, w tym technologii sztucznej inteligencji, również w sektorze ubezpieczeń. Korzyści z jej zastosowania – zarówno dla przemysłu ubezpieczeniowego, jak i klientów i konsumentów – są wielorakie. Nie mogą one jednak przesłaniać związanych ze stosowaniem tej technologii zagrożeń i ryzyk, szczególnie dla nabywców polis ubezpieczeniowych. W artykule podjęto próbę identyfikacji tych zagrożeń, omówiono ich charakter oraz warunki, jakie powinny być spełnione w celu ich minimalizacji. Zagrożenia i ryzyka wynikające ze stosowania tej technologii mają w zasadzie wymiar uniwersalny, ponieważ dotyczą wszystkich dziedzin aktywności człowieka. Skala i stopień zagrożeń wynikających z jej wykorzystania w poszczególnych branżach mogą być jednak mocno zróżnicowane. Starano się zatem omówić te, które właśnie dla nabywców polis ubezpieczeniowych mogą stanowić najpoważniejsze zagrożenie. Omówiono również działania, które mogą te zagrożenia ograniczyć.
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 24-07-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?