Determinanty underpricingu w Polsce i na innych wybranych rynkach wschodzących

Joanna Lizińska , Leszek Czapiewski

Abstract

Previous studies have revealed - at first for the US, and later also for other markets - the existence of the positive average abnormal initial returns after initial public offering (IPOs). It is known as underpricing. The pervasiveness of this phenomenon varied quite substantially over time and depended on a region. The question About underpricing determinants remains stil unresolved. The research aimed to explain the underpricing phenomenon by identifying factors affecting its scale. Theories relating to the underpricing issue were tested, in particular those that relate to the level of the ex-ante uncertainty and market-timing. The sample consisted of IPOs from the main market of the Warsaw Stock Exchange in Poland and from other emerging markets of America, Europe, Middle East and Asia
Autor Joanna Lizińska (WZ / KFP)
Joanna Lizińska
- Katedra Finansów Przedsiębiorstw
, Leszek Czapiewski (WZ / KFP)
Leszek Czapiewski
- Katedra Finansów Przedsiębiorstw
Inne wersje tytułuDeterminants of IPO Underpricing in Poland and Other Selected Emerging Markets
Tytuł czasopisma/seriiPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Rok wydania2015
Nr 386
Paginacja112-125
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.7
Słowa kluczowe w języku polskimunderpricing, pierwotne emisje akcji, IPO, rynek papierów wartościowych, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, rynki wschodzące
Słowa kluczowe w języku angielskimunderpricing, initial public offering, stock echange, Warsaw Stock Echange, emerging markets
Streszczenie w języku polskimDotychczasowe badania wykazały - najpierw dla amerykańskiego, później również dla innych rynków - istnienie dodatnich przeciętnych natychmiastowych nadwyżkowych stóp zwrotu z akcji debiutujących spółek (IPO), co określane jest mianem underpricingu. Nadal aktualne pozostaje pytanie o determinanty wysokich natychmiastowych stóp zwrotu z akcji debiutujących spółek. Opracowanie stanowi próbę wyjaśnienia zjawiska underpricingu poprzez określenie czynników wpływających na jego skalę. Punkt wyjścia stanowiły teorie odnoszące się do problemu underpricingu, w szczególności te odwołujące się do poziomu niepewności ex ante i podejścia market-timing. Próba badawcza obejmowała pierwsze oferty publiczne akcji dokonywane w latach 2005-2013 na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na innych rynkach wschodzących Ameryki, Europy, Środkowego Wschodu i Azji
DOIDOI:10.15611/pn.2015.386.08
Językpl polski
Punktacja (całkowita)10
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 10.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 10.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*1 (2020-08-09)
Pola dodatkowe
Tytuł numeruEfektywność - rozważania nad istotą i pomiarem
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?