Determinanty underpricingu w Polsce i na innych wybranych rynkach wschodzących

Joanna Lizińska , Leszek Czapiewski

Abstract

Previous studies have revealed - at first for the US, and later also for other markets - the existence of the positive average abnormal initial returns after initial public offering (IPOs). It is known as underpricing. The pervasiveness of this phenomenon varied quite substantially over time and depended on a region. The question About underpricing determinants remains stil unresolved. The research aimed to explain the underpricing phenomenon by identifying factors affecting its scale. Theories relating to the underpricing issue were tested, in particular those that relate to the level of the ex-ante uncertainty and market-timing. The sample consisted of IPOs from the main market of the Warsaw Stock Exchange in Poland and from other emerging markets of America, Europe, Middle East and Asia
Author Joanna Lizińska (WZ / KFP)
Joanna Lizińska,,
- Department of Corporate Finance
, Leszek Czapiewski (WZ / KFP)
Leszek Czapiewski,,
- Department of Corporate Finance
Other language title versionsDeterminants of IPO Underpricing in Poland and Other Selected Emerging Markets
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2015
No 386
Pages112-125
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishunderpricing, pierwotne emisje akcji, IPO, rynek papierów wartościowych, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, rynki wschodzące
Keywords in Englishunderpricing, initial public offering, stock echange, Warsaw Stock Echange, emerging markets
Abstract in PolishDotychczasowe badania wykazały - najpierw dla amerykańskiego, później również dla innych rynków - istnienie dodatnich przeciętnych natychmiastowych nadwyżkowych stóp zwrotu z akcji debiutujących spółek (IPO), co określane jest mianem underpricingu. Nadal aktualne pozostaje pytanie o determinanty wysokich natychmiastowych stóp zwrotu z akcji debiutujących spółek. Opracowanie stanowi próbę wyjaśnienia zjawiska underpricingu poprzez określenie czynników wpływających na jego skalę. Punkt wyjścia stanowiły teorie odnoszące się do problemu underpricingu, w szczególności te odwołujące się do poziomu niepewności ex ante i podejścia market-timing. Próba badawcza obejmowała pierwsze oferty publiczne akcji dokonywane w latach 2005-2013 na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na innych rynkach wschodzących Ameryki, Europy, Środkowego Wschodu i Azji
DOIDOI:10.15611/pn.2015.386.08
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2020-09-16)
Additional fields
Tytuł numeruEfektywność - rozważania nad istotą i pomiarem
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?