Społecznie odpowiedzialna organizacja w nadzorowaniu niezgodności na przykładzie przedsiębiorstw przetwórstwa mięsnego

Justyna Górna

Abstract

Type of activities undertaken to improve the organization in the supervision of nonconforming product indicates its maturity in the field of social responsibility. The aim of the research was to identificate causes and asses the effectiveness of withdrawal of nonconforming products and the identification of actions used by companies to test the effectiveness of the traceability system. The study was conducted among meat processing plants by using the survey method. The results show that companies have difficulties connected with the withdrawal of products from the market, which is evidenced by the number of withdrawal products in relation to the total number of nonconformities. Using concrete activities to improve the effectiveness of the traceability system, such as, for example, the simulation of withdrawal, "forward" and "backward"traceability tests, the company demonstrates its maturity and social responsibility, because the company contributes to the reduction or to the prevention of risk of harmful influence on health and human lives.
Author Justyna Górna (WT / KEJ)
Justyna Górna,,
- Department of Standardized Management Systems
Other language title versionsThe Organization of Social Responsibility in the Supervision of Nonconforming Products on the Example of Meat Company
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2015
No378
Pages116-132
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishwyrób niezgodny, system identyfikowalności, wycofanie wyrobu z rynku
Keywords in English nonconforming product, traceability system, withdrawal of product from the market
Abstract in PolishRodzaj podejmowanych działań w celu doskonalenia się organizacji w nadzorowaniu niezgodności jest wyznacznikiem jej dojrzałości w zakresie społecznej odpowiedzialności. Celem przeprowadzonych badań była identyfikacja przyczyn i ocena skuteczności wycofań z rynku wyrobów niezgodnych oraz identyfikacja działań wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa przetwórstwa mięsnego do testowania skuteczności systemu identyfikowalności. Stosując konkretne działania celem doskonalenia skuteczności stosowanego systemu identyfikowalności, takie jak np. symulacyjne wycofania, testy identyfikowalności "w przód" i "w tył", przedsiębiorstwa dowodzą swojej dojrzałości i odpowiedzialności, również społecznej, gdyż przyczyniają się do ograniczenia ryzyka szkodliwego oddziaływania na zdrowie i życie ludzi lub zapobiegnięcia mu.
DOIDOI:10.15611/pn.2015.378.09
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=27459&from=publication
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruZrównoważony rozwój organizacji - aspekty społeczne
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?