Handel detaliczny jako źródło przewagi konkurencyjnej jednostek terytorialnych

Wiesław Ciechomski , Robert Romanowski

Abstract

The article is devoted to the development of the retail trade in Poland and of its role in creating the competitive advantage of regional units. The authors describe the place of the trade sector in the territorial product and then characterize the development of the hypermarkets, supermarkets, discount stores, retail parks and the market sale in Poland. Considering the availability and the comparability of current data the authors of the article characterize the commercial space with mentioned types of shops. They are taking into account the expansion of commercial networks as an ownership of the foreign capital. They emphasize that dynamic property, quantitative, organizational and quality transformations are taking place in the trade.
Author Wiesław Ciechomski (WZ / KHiM)
Wiesław Ciechomski,,
- Department of Trade and Marketing
, Robert Romanowski (WZ / KHiM)
Robert Romanowski,,
- Department of Trade and Marketing
Other language title versionsThe Retail Trade as the Source of the Competitive Advantage of Regional Units
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2015
No10 [CD]
Pages96-108
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishHandel detaliczny, Marketing terytorialny, Hipermarkety, Supermarkety, Sklepy dyskontowe, Handel targowiskowy, Przewaga konkurencyjna
Keywords in EnglishRetail trade, Territorial marketing, Hypermarkets, Supermarkets, Discount trade, Marketplace trade, Competitive advantage
Abstract in PolishArtykuł jest poświęcony rozwojowi handlu detalicznego w Polsce i jego roli w budowaniu przewagi konkurencyjnej jednostek terytorialnych. Autorzy opisują miejsce sektora handlu w strukturze produktu terytorialnego, a następnie charakteryzują rozwój hipermarketów, supermarketów, sklepów dyskontowych, galerii handlowych oraz sprzedaży targowiskowej. Uwzględniając dostępność i porównywalność aktualnych danych liczbowych charakteryzują nasycenie przestrzeni handlowej wymienionymi rodzajami sklepów. Uwzględniają przy tym ekspansję sieci handlowych będących własnością kapitału zagranicznego. W rozważaniach podkreślają, że w handlu dokonują się dynamiczne przemiany własnościowe, ilościowe, organizacyjne i jakościowe.
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 18-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 18-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2020-10-14)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?