Poziomy dojrzałości strategii rozwoju nowego produktu - dopasowanie procesu innowacji produktu do kontekstu biznesowego

Ireneusz Rutkowski

Abstract

So far, ongoing research, and practical experience of many companies indicate that there is not a general process of product development, so new products design in a variety of business situations require a different new product development process. Thus, the strategy of product innovation and process of its implementation must be tailored to the business context. Many companies rely on a process of development of new products for all projects. But the design of new products in different business contexts requires that the company has implemented a variety of product innovation processes. The use of a single process for all projects of new products it makes ignored important differences between these projects, which may result in loss of market opportunity. This article describes how to solve this problem, so that the company can better align strategies and product innovation process to the specific objectives of individual projects.
Author Ireneusz Rutkowski (WZ / KBRiU)
Ireneusz Rutkowski,,
- Department of Research Markets and Services
Other language title versionsMaturity Levels of New Product Development Strategy - Matching Process of Product Innovation to the Business Context
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2014
No1
Pages10-18
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polish strategia nowego produktu, rozwój produktu, projektowanie procesów, proces innowacji produktu, poziomy dojrzałości strategii nowego produktu
Abstract in PolishDotychczas prowadzone badania, a także praktyczne doświadczenia wielu przedsiębiorstw wskazują, że nie występuje uniwersalny proces rozwoju produktu, a projektowanie nowych produktów w różnych sytuacjach biznesowych wymaga odmiennego procesu rozwoju nowego produktu. Zatem strategia innowacji produktu oraz proces jej realizacji muszą być dopasowany do kontekstu biznesowego. Wiele firm opiera się na jednym procesie rozwoju nowych produktów dla wszystkich projektów. Ale projektowanie nowych produktów w różnych kontekstach biznesowych wymaga, aby firma wdrażała różne procesy innowacji produktu. Stosowanie jednolitego procesu do wszystkich projektów nowych produktów powoduje, że pomija się istotne różnice między tymi projektami, co może spowodować utratę szansy rynkowej. W artykule opisano sposoby rozwiązania tego problemu, dzięki którym firma może lepiej dostosować strategie oraz proces innowacji produktu do konkretnych celów poszczególnych projektów.
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?