Społeczny aspekt w zarządzaniu projektami

Tomasz Kopczyński

Abstract

Today, it is difficult to determine all the factors that influence the effectiveness of project management, as it depends on many elements of a dynamic and complex environment. However, You can identify those areas that have a significant and direct impact and determine the effectiveness of project management. One of the key areas is currently the social aspect, which is an essential element of the development of the design environment. The aim of the publication is to present the importance of social issues in project management on the background of a changing and increasingly complex environment. The publication is based on research literature and empirical covering the Polish company, which manages the project. Research literature indicates new trends in project management, which emphasize the importance of soft, behavioral elements of project management such as project leadership, team work and its specific design, communication design, motivation and decision-making processes. Increases being a team management style, group dynamics and the high and diverse expertise of all project participants. Also, empirical studies indicate that Polish enterprises is growing awareness and the need to take into account the social aspects of project management, as it has a significant impact on their effectiveness. On the other hand, this aspect is currently in Polish enterprises considered to lack.
Author Tomasz Kopczyński (WZ / KZS)
Tomasz Kopczyński,,
- Department of Strategic Management
Other language title versionsSocial Aspect of Project Management
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2014
No5 [CD]
Pages83-89
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishzarządzanie projektami, społeczny aspekt, efektywność zarządzania projektami
Keywords in Englishproject management, the social aspect, the effectiveness of project management
Abstract in PolishWspółcześnie trudno jest określić wszystkie czynniki, które wpływają na efektowność zarządzania projektami, ponieważ zależy to od wielu elementów dynamicznego i złożonego otoczenia. Można jednak określić te obszary, które mają znaczący i bezpośredni wpływ oraz determinują efektywność zarządzania projektami. Jednym z kluczowych obszarów jest obecnie aspekt społeczny, który jest istotnym elementem kształtowania się środowiska projektowego. Celem publikacji jest przedstawienie znaczenia społecznego zagadnienia w zarządzaniu projektami na tle coraz bardziej zmiennego i złożonego otoczenia. Publikacja została oparta na badaniach literaturowych oraz empirycznych obejmujących polskie przedsiębiorstwa, w których zarządza się projektami. Badania literaturowe wskazują na nowe tendencje w zarządzaniu projektami, które akcentują znaczenie w nim miękkich, behawioralnych elementów, takich jak: przywództwo w projekcie, praca zespołu projektowego i jego specyfika, komunikacja projektowa, motywacja i procesy decyzyjne. Wzrasta istota stylu kierowania zespołem, dynamiki grupowej oraz wysokich i zróżnicowanych kompetencji wszystkich uczestników projektu. Również badania empiryczne wskazują, że w polskich przedsiębiorstwach występuje coraz większa świadomość i potrzeba uwzględniania aspektów społecznych w zarządzaniu projektami, ponieważ mają one znaczący wpływ na ich efektywność. Z drugiej strony obecnie aspekt ten jest w polskich przedsiębiorstwach uwzględniany na niedostatecznym poziomie.
URL www.marketingirynek.pl/files/1276809751/file/5_2014_plik_na_plyte_cd.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 6.0, 15-04-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 15-04-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?