Oddziaływanie portali intranetowych na zarządzanie wiedzą w nowoczesnych organizacjach

Marcin Sikorski , Bohdan Ludwiszewski , Jan Fazlagić , Aleksander Sala

Abstract

This article presents the results of a survey performed among experts in internal communications and intranet on the perceived impact of intranet portals on knowledge management in their organizations. According to responding experts, the strongest impact of intranet portals is observed on knowledge transfer and knowledge usage, and weaker - but noticeable - on knowledge evaluation and development, innovation in organization and motivation to share knowledge. Paradoxically enough, experts say the impact of intranet portals is marginal in increasing employees' competence and knowledge identification.
Author Marcin Sikorski - Politechnika Gdańska
Marcin Sikorski,,
-
, Bohdan Ludwiszewski - Gdańsk University of Technology (PG), MNiSW [80]
Bohdan Ludwiszewski,,
-
, Jan Fazlagić (WZ / KBRiU)
Jan Fazlagić,,
- Department of Research Markets and Services
, Aleksander Sala
Aleksander Sala,,
-
Other language title versionsThe Impact of Intranet Portals on Knowledge Management in Contemporary Organizations
Journal seriesProblemy Zarządzania, ISSN 1644-9584, (B 11 pkt)
Issue year2015
Vol13
No2
Pages 101-112
Publication size in sheets0.55
Keywords in PolishIntranet, Zarządzanie wiedzą, Kapitał intelektualny
Keywords in EnglishIntranet, Knowledge management, Intellectual capital
Abstract in PolishArtykuł przedstawia wyniki badania przeprowadzonego wśród ekspertów ds. komunikacji wewnętrznej i intranetu na temat postrzeganego w ich praktyce oddziaływania portali intranetowych na zarządzanie wiedzą w organizacjach. Zdaniem ekspertów-respondentów portale intranetowe najsilniej oddziaływają na transfer wiedzy i wykorzystywanie wiedzy, a w mniejszym, ale zauważalnym stopniu na ewaluację i rozwój wiedzy, innowacyjność w organizacji i motywowanie do dzielenia się wiedzą. Paradoksalnie, zdaniem ekspertów wpływ portali intranetowych jest marginalny na sfery: zwiększanie kompetencji pracowników oraz identyfikowanie wiedzy.
DOIDOI:10.7172/1644-9584.52.8
URL https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=169599
Languagepl polski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 11.0, 17-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 17-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruProblemy wykorzystania systemów informatycznych zarządzania w gospodarce
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?