Effect of amphoteric surfactants on surface and wetting properties of hand dishwashing liquids

Dobrawa Kwaśniewska , Daria Wieczorek , Katarzyna Staszak

Abstract

In terms of sales, dishwashing liquids occupy third place in the segment of household chemicals. The consumer expects dishwashing liquids to exhibit a number of useful properties. First of all, dishwashing liquids should have good washing, wetting and foaming properties. Consequently, ongoing work is being carried out to improve the utility of household chemical products including dishwashing liquids. Aim. In this paper, the problem of determining the influence of amphoteric surfactants on the performance of dishwashing liquids was investigated. Material and methods. 10 standard dishwashing liquids were prepared. The surface tension of the aqueous solutions of dishwashing liquid was measured by the Du Nouy ring method. As part of the research, the size of the contact angle was also determined. Results. It was found that the addition of amphoteric surfactants: cocamidopropyl betaine and 4-(N-dodecyl-N,N-dimethylammonium)- butane-1-sulfonate influenced the improvement of the utility of model dishwashing liquids. The high ability to reduce surface tension is a highly expected property because, while maintaining good cleaning properties, it allows the use of smaller amounts of surfactants in the product composition, which may result in a reduction of skin irritation.
Author Dobrawa Kwaśniewska (WT / KTiAI)
Dobrawa Kwaśniewska,,
- Department of Technology and Instrumental Analysis
, Daria Wieczorek (WT / KTiAI)
Daria Wieczorek,,
- Department of Technology and Instrumental Analysis
, Katarzyna Staszak - Politechnika Poznańska (PP)
Katarzyna Staszak,,
-
Other language title versionsWpływ amfoterycznych środków powierzchniowo czynnych na właściwości powierzchniowe i zwilżające płynów do ręcznego mycia naczyń
Journal seriesPolish Journal of Cosmetology, ISSN 1731-0083, (0 pkt)
Issue year2019
Vol22(4)
Pages301-304
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishpłyny do mycia naczyń, napięcie powierzchniowe, kąt zwilżania, sulfobetainy
Keywords in Englishdishwashing liquids, surface tension, contact angel, sulfobetaines
Abstract in PolishPłyny do mycia naczyń zajmują trzecie miejsce pod względem sprzedaży w segmencie rynku chemii gospodarczej. Konsumenci oczekują od tej grupy produktów by spełniały szereg właściwości użytkowych. Przede wszystkim jednak powinny przejawiać dobre właściwości myjące, zwilżające oraz pianotwórcze. Nie mniej jednak trwają prace mające na celu poprawę właściwości użytkowych produktów chemii gospodarczej, w tym płynów do mycia naczyń. Cel. Podjęto problem oceny wpływu amfoterycznych środków powierzchniowo czynnych na działanie płynów do mycia naczyń. Materiał i metoda. W ramach pracy przygotowano 10 standardowych płynów do mycia naczyń. Napięcie powierzchniowe wodnych roztworów ww. płynów mierzono metodą Du Nouy. W ramach badań określono również wielkość kąta zwilżania. Wyniki. Stwierdzono, że dodanie amfoterycznych środków powierzchniowo czynnych: kokoamidopropylobetainy i 4-(N-dodecyloN,N-dimetyloamonio)-butano-1-sulfonianu wpłynęło na poprawę użyteczności płynów do mycia naczyń. Wysoka zdolność do zmniejszania napięcia powierzchniowego jest wysoce oczekiwaną właściwością, ponieważ przy zachowaniu dobrych właściwości czyszczących pozwala na stosowanie mniejszych ilości środków powierzchniowo czynnych w kompozycji produktu, co może skutkować zmniejszeniem działania drażniącego na skórę.
URL http://www.kosmet.pl/pjc.php?opc=AR&lng=pl&art=953
Languageen angielski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 14-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?