Przemiany uwarunkowań logistycznych w Polsce jako efekt integracji z krajami Unii Europejskiej

Zbigniew Bentyn

Abstract

The changes taking place in the economy also depend on the conditions of the implementation of logistics operations. The aim of this paper is to present the changes that have occurred in logistic conditions in Poland during the Polish membership in the EU. The research method adopted is the comparison rate changes of LPI (Logistic Performance Index) during the Polish membership in the EU. This indicator enables the cross-comparison of many aspects that affect the efficiency of logistics operations in the country. The promotion in the global ranking of logistics performance index (LPI) in 2014 to the 31st position, was also marked by a weighted evaluation of indicators in six areas that affect the efficiency of the logistics of the country concerned. For over seven years in Poland, there has been significant improvement in the area of each of them. The expanding area of logistics activity in Europe is a proof of scenario to enable the implementation of Polish economy in the EU's economic structure and indirectly the participation in the global exchange of goods
Autor Zbigniew Bentyn (WGM / KLM)
Zbigniew Bentyn
- Katedra Logistyki Międzynarodowej
Inne wersje tytułuChanges of Logistics Performance in Poland as a Result of Integration with the European Union States
Tytuł czasopisma/seriiPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Rok wydania2015
Nr407
Paginacja 375-384
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.55
Słowa kluczowe w języku polskimInfrastruktura, Logistyka
Słowa kluczowe w języku angielskimInfrastructure, Logistics
Streszczenie w języku polskimPrzemiany zachodzące w gospodarce są uzależnione od warunków realizowania operacji logistycznych. Celem tego opracowania jest przedstawienie zmian wydajności logistycznej, jakie zaszły w Polsce w okresie przynależności Polski do UE. Jako metodę badawczą przyjęto porównanie zmian wskaźnika LPI (Logistic Performance Index) w okresie członkostwa Polski w UE. Wskaźnik ten umożliwia przekrojowe porównanie wielu aspektów wpływających na sprawność operacji logistycznych w danym kraju. Awans w globalnym rankingu współczynnika wydajności logistycznej (LPI) w roku 2014 na pozycję 31. dokonany został dzięki ważonej ocenie wskaźników w sześciu obszarach wpływających na wydajność logistyczną danego państwa. Na przestrzeni 7 lat w Polsce zanotowano znaczącą poprawę w obszarze każdego z nich. Rozszerzająca się strefa aktywności logistycznej Europy jest dowodem na realizowanie scenariusza włączania gospodarki Polski w struktury gospodarcze UE i pośrednio uczestniczenia w światowej wymianie towarowej
DOIDOI:10.15611/pn.2015.407.30
Językpl polski
Punktacja (całkowita)10
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 10.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 10.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*1 (2020-08-04)
Pola dodatkowe
Tytuł numeruJabłko niezgody. Regionalne wyzwania współczesnej gospodarki światowej
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?