The Lean Thinking in Overhead Cost-Cutting

Maciej Ciołek

Abstract

This paper addresses the problem of administrative overhead costs reduction, showing possible results that can be obtained with an application of value engineering tools and the Mudge Diagram in particular. Its objective is to investigate uses of this technique in rearranging structure and costs of internal administrative functions to lower the overhead costs while preserving value and functionality of company's administrative support at the same time. In order to identify and analyze the possible applications of this technique, an essential literature review was carried out. As an example of the use of the Mudge Diagram in the identification of the opportunities for value preservation, cost reduction and calculation of the potential results of such a systematic approach, human resources department was analyzed. An appriopriate simulation was performed in order to present the possible patch of application.
Autor Maciej Ciołek (WZ / KR)
Maciej Ciołek
- Katedra Rachunkowości
Inne wersje tytułuLean thinking w cięciu kosztów ogólnych
Tytuł czasopisma/seriiPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Rok wydania2016
Nr441
Paginacja34-46
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.6
Słowa kluczowe w języku polskimlean thinking, inżynieria wartości, diagram Mudge’a, koszty ogólne
Słowa kluczowe w języku angielskimlean thinking, value engineering, Mudge Diagram, overhead costs
Streszczenie w języku polskimNiniejszy artykuł poświęcono problemowi redukcji kosztów ogólnych funkcji administracyjnych realizowanych w przedsiębiorstwach za pomocą narzędzi stosowanych w działaniach związanych z inżynierią wartości, a w szczególności za pomocą diagramu Mudge'a. Jego celem jest zbadanie możliwości rearanżacji struktury kosztów dedykowanych określonym funkcjom i ich docelowemu obniżeniu przy zachowaniu wartości tych funkcji dla odbiorców. W tym celu przeprowadzono analizę wybranych pozycji literaturowych, która miała dostarczyć informacji na temat możliwości aplikacyjnych wybranych technik inżynierii wartości. Jako przykład ukazano możliwość wykorzystania diagramu Mudge'a do obniżenia kosztów ogólnych przedsiębiorstwa przy jednoczesnych zachowaniu wartości i jakości jego wewnętrznych funkcji administracyjnych.
DOIDOI:10.15611/pn.2016.441.03
URL http://direct.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=34116&from=publication
Języken angielski
Punktacja (całkowita)10
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 10.0, 20-12-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 10.0, 20-12-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Tytuł numeruGlobal Challenges of Management Control and Reporting
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?