Rola współpracy podmiotów na rynku usług rozwoju biznesu w Afryce Subsaharyjskiej

Katarzyna Andrzejczak

Abstract

The ineffectiveness of development aid provided by developed countries remains a subject of academic and political discussion. Formulas for development tested in one geopolitical, economic and cultural environment tend to remain ineffective in others. Since public aid measures do not bring the expected results, new ways to foster development are becoming more and more common. The development of the private sector is one of them. The promotion of small rural producers in Sub-Saharan Africa is currently attracting a lot of attention. BDS (business development services) are a grass-roots tool that started to gain popularity shortly after microcredit began, and as a microcredit supporting measure. BDS intervention is aimed at the alleviation of poverty and more equal income distribution, but also at economic growth and development. The article examines the issue of cooperation between BDS actors as a factor for the effectiveness of BDS in rural sector markets in Sub-Saharan Africa. Vertical (facilitator - provider - entrepreneur) and horizontal (providers and entrepreneurs) relationships were analysed based on some project implementation evidence and pertinent literature. The aim was to identify the main characteristics of the cooperation as well as some incentives and constraints regarding its functionality in the context of BDS development agendas. A comparative analysis of Sub-Saharan project experiences has been conducted. Some implications for such key elements of cooperation as proper communication of tasks, quality control, provider networks, farmer organizations and service development have been drawn from the studied reports and publications.
Author Katarzyna Andrzejczak (WE / KPEiPR)
Katarzyna Andrzejczak ,,
- Department of Economic Journalism and Public Relations
Other language title versionsThe Role of Cooperation on Bds Markets in Sub-Saharan Africa
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2014
Vol2
No1
Pages74-98
Publication size in sheets1.2
Keywords in Polishrozwój sektora prywatnego, usługi rozwoju biznesu, BDS, organizacje rolnicze, rozwój gospodarczy, łańcuch wartości, Afryka Subsaharyjska
Keywords in Englishprivate sector development, business development services, BDS, rural producers, economic development, value chain, Sub-Saharan Africa
Abstract in PolishW związku z niepowodzeniami, jakie wynikają z prób implikowania recept rozwoju, które "zadziałały" w innych warunkach geopolitycznych, gospodarczych i kulturowych, poszukiwanie nowych dróg rozwoju gospodarczego, w szczególności poprzez wspieranie sektora prywatnego i drobnych producentów rolnych w krajach rozwijających się Afryki Subsaharyjskiej, jest ważnym i zarazem otwartym tematem badań. Business development services (BDS), tj. usługi rozwoju biznesu, są narzędziem o charakterze grass-root - działania u podstaw, które nie tylko pozwala najuboższym wyrwać się z biedy i zależności ekonomicznej, ale w istotny sposób oddziałuje na gospodarkę. W niniejszym artykule podjęto problematykę roli współpracy przedsiębiorstw na rynku BDS w sektorze rolnym w Afryce Subsaharyjskiej. Na przykładzie kilku projektów realizowanych w Afryce Subsaharyjskiej i na podstawie literatury przedmiotu są analizowane relacje pomiędzy uczestnikami mechanizmu BDS o charakterze wertykalnym (facylitator - dostawca - odbiorca) oraz horyzontalnym (dostawcy, odbiorcy). Celem badawczym było scharakteryzowanie specyficznych powiązań pomiędzy przedsiębiorcami na tym rynku oraz zidentyfikowanie czynników wpływających na zwiększenie efektywności ich współpracy z punktu widzenia osiągnięcia celów projektów rozwojowych wykorzystujących BDS. W związku z tym dokonano analizy porównawczej raportów realizacji projektów oraz publikowanych wyników badań dotyczących problematyki współpracy na rynku usług rozwoju biznesu. Stwierdzono kluczowe zagrożenia wynikające zarówno z otoczenia rynku, jak i nieefektywnego zorganizowania relacji pomiędzy podmiotami BDS.
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202014/05_andrzejczak.pdf
Languagepl polski
File
SOEP_05_andrzejczak.pdf 213.97 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-09-21)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?