Households' Economic Situation in Selected EU Member States

Małgorzata Grzywińska-Rąpca , Mariola Grzybowska-Brzezińska , Marcin Lewicki

Abstract

The socio-economic development of any country one of the measures of the economic situation is the level of income of the residents. Income diversity of European households determine different disparities related primarily to the level of living of the population. The resulting revenues are used to meet household needs, and combined with spending advertisement picture of economic wellbeing of the household. In view of the above premises, the aim of this study is to analyze the financial situation of households in spatial terms (selected EU countries) in the light of the most important categories of economic well-being of a financial nature, ie .: gross disposable income, gross savings, the amount of loans and liabilities and assets financial households in 2012 the material in this study were secondary data collected and published in the Eurostat database. The work was carried out statistical analysis of the characteristics and classification were selected EU countries by dipping Mahalanobis measure
Author Małgorzata Grzywińska-Rąpca - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Małgorzata Grzywińska-Rąpca,,
-
, Mariola Grzybowska-Brzezińska - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, MNiSW [80]
Mariola Grzybowska-Brzezińska,,
-
, Marcin Lewicki (WZ / KHiM)
Marcin Lewicki,,
- Department of Trade and Marketing
Journal seriesZeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, ISSN 2391-9167, (B 9 pkt)
Issue year2015
No4 (19)
Pages114-125
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishgospodarstwo domowe, wydatki, dochody do dyspozycji
Keywords in Englishhouseholds, disposable income, savings, loans and liabilities
Abstract in PolishZróżnicowanie dochodów gospodarstw domowych w Europie wskazuje na różne dysproporcje związane przede wszystkim z poziomu życia ludności. Uzyskane wpływy są wykorzystywane w celu zaspokojenia potrzeb gospodarstw domowych, a w połączeniu z informacją w zakresie wydatków wskazują na sytuację ekonomiczną w gospodarstwie domowym. Celem niniejszego opracowania jest ocena sytuacji finansowej gospodarstw domowych w ujęciu przestrzennym (wybranych krajach UE) w świetle najważniejszych kategorii poziomu gospodarczego, tj. dochód brutto do dyspozycji, oszczędności brutto, kwota pożyczek i zobowiązań i aktywów finansowych gospodarstw domowych w 2012 roku. Wykorzystano dane wtórne zebrane i opublikowane w bazie danych Eurostatu
URL http://www.wses-zeszyty.pl/zeszyty/2015/4.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 10-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 10-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?