Walory turystyczne parków krajobrazowych a farmy wiatrowe

Jan Sikora , Agnieszka Wartecka-Ważyńska

Abstract

Due to natural and anthropogenic values, landscape parks and the surrounding protected areas are very interesting tourist attractions. This paper presents a characteristic of tourist values and attractions in landscape parks, opportunities for tourist land development that meets the principles of sustainable development. The focus was on wind farms considered as renewable energy source, often located near landscape parks. Therefore, the attempt was made to answer the question: whether wind farms reduce or reinforce tourist attractiveness and values of landscape parks? The paper was based on the analysis of scientific literature and information collected from the Internet.
Author Jan Sikora (WE / KSiF)
Jan Sikora,,
- Department of Sociology and Philosophy
, Agnieszka Wartecka-Ważyńska - Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, MNiSW [80]
Agnieszka Wartecka-Ważyńska,,
-
Journal seriesEkonomia i Środowisko, ISSN 0867-8898, e-ISSN 2300-6420, (B 12 pkt)
Issue year2015
No3 (54)
Pages56-66
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishParki krajobrazowe, Obszary chronione, Atrakcyjność turystyczna, Rekreacyjne walory środowiska, Elektrownie wiatrowe
Keywords in EnglishLandscape parks, Protected area, Touristic attractiveness, Recreational values ​​of the environment, Windfarms
Abstract in PolishParki krajobrazowe dzięki swoim walorom turystycznym, a szczególnie przyrodniczym i antropogenicznym są interesującą atrakcją dla turystów. Na terenie parków, jak również blisko nich jest prowadzona działalność gospodarcza, nie zawsze spełniająca obowiązujące zasady zrównoważonego rozwoju. Jednym z przykładów aktywności gospodarczej wykorzystującej odpowiednie warunki przyrodnicze są farmy wiatrowe, jako źródła elektrycznej energii odnawialnej. Wokół elektrowni wiatrowych oraz wynikających z ich funkcjonowania, osiąganych korzyści i strat od dawna toczy się dyskusja. W artykule podjęto próbę określenia wpływu farm wiatrowych na system obszarów chronionych w Polsce, jakim jest park krajobrazowy oraz występujące w nim wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe. Wskazano na wpływ negatywny i pozytywny. Autorzy mają nadzieję, że przedstawiony stanowić będzie źródło do dalszej interesującej dyskusji.
URL http://ekonomiaisrodowisko.pl/uploads/04%20sikora.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 10-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, 10-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?