Nauki ekonomiczne i ich klasyfikacja a wyzwania współczesnej gospodarki

Marian Gorynia , Tadeusz Kowalski

Abstract

As in most other areas of human activity, science experiences specialization stemming from historical processes. The evolution of actual research has naturally created various domains, disciplines, sub-disciplines, and within them, even more specific specializations have emerged. This is an outcome of the rationalization and economization of research itself. Specialization is necessary because of the high inputs of time and effort needed to attain the knowledge required for advanced research in any field. Specialization is also a natural reaction towards objective processes in the economics research areas. A main feature of these processes has been an acceleration of technological progress, and its main manifestation is the rapid development of information technologies. This in turn has led to an increased pace and scope of collecting, processing, and transmitting information. The aim of the article is to determine interrelations between three disciplines of economic science, namely economics, management and finance in the context of contemporary economic and technological challenges. The current stage of globalization, with its structural and technological shifts, poses new research questions for these three disciplines. Both specialization in various fields and the ability to integrate their current output is needed to better comprehend the new economic environment and propose substantive normative solutions.
Author Marian Gorynia (WGM / KKM)
Marian Gorynia,,
- Department of International Competitiveness
, Tadeusz Kowalski (WGM / KKM)
Tadeusz Kowalski,,
- Department of International Competitiveness
Other language title versionsEconomics and Its Categorization vs. Challenges of Contemporary Economy
Journal seriesEkonomista, ISSN 0013-3205, e-ISSN 2299-6184, (B 14 pkt)
Issue year2013
No4
Pages457-474
Publication size in sheets0.85
Keywords in PolishTeoria ekonomii, Ekonomia, Finanse, Zarządzanie, Rozwój nauk ekonomicznych
Keywords in EnglishEconomic theory, Economics, Finance, Management, Development of economic sciences
ASJC Classification2002 Economics and Econometrics
Abstract in PolishPostępujące procesy globalizacji i międzynarodowej integracji kształtują współczesny obraz cywilizacyjnych przemian. Towarzyszą im dynamiczne zmiany zjawisk i warunków determinujących procesy budowania gospodarki - nowoczesnej, konkurencyjnej i innowacyjnej. Powszechne jest przekonanie, że przełom XX i XXI w. zapoczątkował nową erę w tym procesie. Wykształca się nowe spojrzenie na światowe problemy gospodarcze, a dokonuje się to przez pryzmat innych, niekoniecznie zupełnie nowych, czynników: wiedzy i innowacji. Chociaż każdy z nich może istnieć jako samodzielny byt, to jednak dopiero ich współistnienie nadaje im wartość. Można to uogólnić do stwierdzenia, że podstawą innowacyjnego rozwoju jest umiejętność i zdolność tworzenia i/lub absorpcji wiedzy oraz jej zastosowania w praktyce. Uznanie tego za priorytet, nie tylko w sferze werbalnej, ale przede wszystkim w realnej, stanowi o istocie gospodarki opartej na wiedzy. Rozszerzenie tej koncepcji o uwarunkowania społeczno-kulturowe nadaje jej "nową wartość", którą odzwierciedla gospodarka kreatywna. Jej ideą jest funkcjonowanie w oparciu o model 3T, zgodnie z którym procesy "napędzające" gospodarkę zależą od technologii generowanej przez twórcze talenty tworzące klasę kreatywną, dla której źródłem aktywności jest tolerancja rozumiana jako otwartość i akceptacja różnorodności i odmienności.
URL http://www.ekonomista.info.pl/openaccess/?rok=2013&nr=4&strona=457&sw=1893
Languagepl polski
Score (nominal)14
ScoreMinisterial score = 10.0, 10-11-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 14.0, 10-11-2019, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2014 = 0; WoS Impact Factor: 2011 = 0.141 (2)
Citation count*42 (2021-01-06)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?