Ewolucja systemu kontroli wewnętrznej w jednostkach samorządu terytorialnego na przestrzeni 25 lat samorządności w Polsce

Daniel Budzeń

Abstract

The article is a summary of the internal control system in local self-government in Poland to mark the 25-years existence of local self-government. The main issues relating to internal control in public administration are presented. Internal control in local self-government units based on full implementation of the concept of New Public Management is presented, followed by the discussion of the results of its implementation and the role of management control and internal audit in local self-government. The paper is also an attempt to draw attention to the need for a change in the mentality and awareness of society, both of public administration as well of residents, in order to improve the quality of the tasks carried out by local self-government.
Author Daniel Budzeń (UEP)
Daniel Budzeń,,
- Poznań University of Economics and Business
Other language title versionsEvolution of the Internal Control System in Local Self-Government over 25 Years of Self-Governance in Poland
Journal seriesRuch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, [Journal of law, Economics and Sociology], ISSN 0035-9629, (B 11 pkt)
Issue year2015
Vol77
No3
Pages287-301
Publication size in sheets0.7
Keywords in PolishKontrola wewnętrzna, Kontrola zarządcza, Finanse publiczne
Keywords in EnglishInternal control, Management control, Public finance
Abstract in PolishW pierwszej części publikacji omówiono istotę oraz rolę kontroli wewnętrznej w administracji publicznej. Dokonano analizy kontroli wewnętrznej jako systemu, czy też procesu, na który składa się wiele czynników i elementów. Przytoczono model kontroli wewnętrznej według Committe of Sponsoring Organizations of the Treadway Commision (COSO, Komisja). W drugiej i trzeciej części przedstawiono funkcjonowanie kontroli wewnętrznej w samorządach od 1990 r. po dziś dzień. Autor zaproponował model ewolucji tego systemu, który odnosi się do pierwotnych, aktualnych i ewentualnych przyszłych praktyk związanych z kontrolą wewnętrzną oraz jej elementów. Przedstawiono również wyniki ankiety przeprowadzonej w samorządach, dotyczącej zagadnień z zakresu kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego.
DOIDOI:10.14746/rpeis.2015.77.3.20
URL https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/3133/3121
Languagepl polski
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 11.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruPolska - 25 lat samorządu terytorialnego
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?