Taksonomiczne aspekty estymacji pośredniej uwzględniającej autokorelację przestrzenną w statystyce gospodarczej

Grażyna Dehnel , Tomasz Klimanek

Abstract

The authors presents the results of a study which attempted to use indirect esti-mation methods (including a method accounting for spatial correlation) to estimate certain characteristics of medium-sized and large enterprises in the voivdeships of Poland. Moreo-ver, to improve the accuracy of estimate, the taxonomic approach was taken into account, wherein the results of the Moran test were used for the identification of groups of similar voivodeships.The study relied on data from the DG-1 survey conducted by the Statistical Office in Poznań, which provides the basis for most of the short-term indicators used to de-scribe enterprise activity in Poland.
Author Grażyna Dehnel (WIiGE / KS)
Grażyna Dehnel,,
- Department of Statistics
, Tomasz Klimanek
Tomasz Klimanek,,
-
Other language title versionsTaxonomic Aspects of Indirect Estimation Accounting for Spatial Correlation in Enterprise Statistics
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2014
No327
Pages167-176
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishautokorelacja przestrzenna, estymacja pośrednia, statystyka gospodarcza
Keywords in Englishspatial correlation, indirect estimation, business statistics
Abstract in PolishW artykule przedstawiono wyniki badania, w którym podjęto próbę zastoso-wania metod estymacji pośredniej (w tym także metodę, która uwzględnia autokorelację przestrzenną) do oszacowania wybranych charakterystyk średnich i dużych przedsiębiorstw w przekroju województw. Ponadto, w celu poprawy szacunku, uwzględniono podejście tak-sonomiczne, w którym na podstawie wyników testu Morana dokonano identyfikacji grup województw podobnych. W badaniu wykorzystano informacje pochodzące z badania DG1 prowadzonego przez Urząd Statystyczny w Poznaniu, stanowiącego podstawę do opraco-wywania większości wskaźników krótkookresowych dotyczących działalności przedsię-biorstw w Polsce.
URL https://www.dbc.wroc.pl/publication/27756
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 18-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 18-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2021-05-09)
Additional fields
Tytuł numeruTaksonomia 22 : klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?