Koopetycja w warunkach niepewności

Maciej Koszel

Abstract

The article deals with the relationship between uncertainty and coopetition strategies in enterprises' strategic choices. It points out, that coopetition identified as an option of strategic choice can be considered a tool limiting the level of uncertainty existing in the company's environment, which is a solution particularly desirable in a condition of an increasing scarcity of internal resources and the growing importance of competition - also referred to as hypercompetitive trends (Cygler, 2007a, pp. 35-37). On the other hand, companies which decided to choose coopetition as a form of development, are accompanied by the uncertainty associated with the nature of the relationship, which is often referred to as a cooperation between competitors. The article presents both the essence of the strategic choices under uncertainty, as well as the main features of coopetition strategy. In conclusion it shows, how those two elements are connected. The work is the result of a systematic review of Polish and foreign literature.
Autor Maciej Koszel (WZ / KIiN)
Maciej Koszel
- Katedra Inwestycji i Nieruchomości
Inne wersje tytułuCoopetition under Uncertainty
Tytuł czasopisma/seriiMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Rok wydania2015
Nr9 [CD]
Paginacja267-278
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimNiepewność, Koopetycja, Konkurencja, Zarządzanie strategiczne
Słowa kluczowe w języku angielskimUncertainty, Coopetition, Competition, Strategic management
Streszczenie w języku polskimW artykule podjęto kwestie powiązań między niepewnością a strategią koopetycji w wyborach strategicznych przedsiębiorstw. Wskazano, że koopetycja utożsamiana z opcją wyboru strategicznego może z jednej strony stanowić instrument ograniczania niepewności funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw, co jest rozwiązaniem szczególnie pożądanym w warunkach coraz bardziej ograniczonych zasobów wewnętrznych i rosnącego znaczenia konkurencji - określanej również mianem hiperkonkurencji (Cygler, 2007a, s. 35-37). Z drugiej jednak strony, przedsiębiorstwom decydującym się na koopetycję towarzyszy niepewność związana z samym charakterem relacji, którą często określa się jako kooperację między konkurentami. W artykule przedstawiono zarówno istotę wyborów strategicznych w warunkach niepewności, jak i strategię koopetycji przedsiębiorstw, by w konkluzji omówić powiązania tych dwóch elementów. Praca jest wynikiem przeglądu literatury krajowej i zagranicznej w przedmiotowym zakresie podejmowanego problemu.
Językpl polski
Punktacja (całkowita)9
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 9.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 9.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?