Koopetycja w warunkach niepewności

Maciej Koszel

Abstract

The article deals with the relationship between uncertainty and coopetition strategies in enterprises' strategic choices. It points out, that coopetition identified as an option of strategic choice can be considered a tool limiting the level of uncertainty existing in the company's environment, which is a solution particularly desirable in a condition of an increasing scarcity of internal resources and the growing importance of competition - also referred to as hypercompetitive trends (Cygler, 2007a, pp. 35-37). On the other hand, companies which decided to choose coopetition as a form of development, are accompanied by the uncertainty associated with the nature of the relationship, which is often referred to as a cooperation between competitors. The article presents both the essence of the strategic choices under uncertainty, as well as the main features of coopetition strategy. In conclusion it shows, how those two elements are connected. The work is the result of a systematic review of Polish and foreign literature.
Author Maciej Koszel (WZ / KIiN)
Maciej Koszel,,
- Department of Investment and Real Estate
Other language title versionsCoopetition under Uncertainty
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2015
No9 [CD]
Pages267-278
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishNiepewność, Koopetycja, Konkurencja, Zarządzanie strategiczne
Keywords in EnglishUncertainty, Coopetition, Competition, Strategic management
Abstract in PolishW artykule podjęto kwestie powiązań między niepewnością a strategią koopetycji w wyborach strategicznych przedsiębiorstw. Wskazano, że koopetycja utożsamiana z opcją wyboru strategicznego może z jednej strony stanowić instrument ograniczania niepewności funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw, co jest rozwiązaniem szczególnie pożądanym w warunkach coraz bardziej ograniczonych zasobów wewnętrznych i rosnącego znaczenia konkurencji - określanej również mianem hiperkonkurencji (Cygler, 2007a, s. 35-37). Z drugiej jednak strony, przedsiębiorstwom decydującym się na koopetycję towarzyszy niepewność związana z samym charakterem relacji, którą często określa się jako kooperację między konkurentami. W artykule przedstawiono zarówno istotę wyborów strategicznych w warunkach niepewności, jak i strategię koopetycji przedsiębiorstw, by w konkluzji omówić powiązania tych dwóch elementów. Praca jest wynikiem przeglądu literatury krajowej i zagranicznej w przedmiotowym zakresie podejmowanego problemu.
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?