Wpływ społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa na zarządzanie łańcuchem dostaw

Magdalena Kaźmierczak

Abstract

In recent years, an increased interest in the concept of CSR (Corporate Social Responsibility) has been observed, as well as, although to a lesser extent, in the concept of sustainable supply chain management (SSCM). With the increase in awareness of corporate social responsibility, the conviction of companies that supply chains and efficient management of today determine their market success grows as well, as it is a valuable daily source of information about themselves and values. The purpose of this paper is to give a brief presentation of both the concept and attempt to answer the questions: what are the relationships between them? How does CSR influence the management of the supply chain? How can one take full advantage of the knowledge that comes from both of these areas to ensure a stable future for organizations and their supply chains, workers and the environment in which they operate? In the first part of the article, the essence of CSR is described. The second part presents the essence of the supply chain and the concept of sustainable supply chain management. Furthermore, in the third part, examples of CSR in supply chain management are discussed.
Author Magdalena Kaźmierczak (WT / KEJ)
Magdalena Kaźmierczak,,
- Department of Standardized Management Systems
Other language title versionsThe Influence of Corporate Social Responsibility on Supply Chain Management
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2016
Vol4
No12
Pages74-94
Publication size in sheets1
Keywords in Polishspołeczna odpowiedzialność biznesu (CSR), interesariusze, łańcuch dostaw, zrównoważone zarządzanie łańcuchem dostaw (SSCM)
Keywords in EnglishCorporate Social Responsibility (CSR), stakeholders, supply chain, Sustainable Supply Chain Management (SSCM)
Abstract in PolishW ostatniej dekadzie obserwuje się wzrost zainteresowania koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu (corporate social responsibility - CSR) jak również, choć w mniejszym zakresie, koncepcją zrównoważonego zarządzania łańcuchem dostaw (sustainable supply chain management - SSCM). Wraz ze wzrostem świadomości społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw rośnie przekonanie firm o tym, że odpowiedzialne zarządzanie łańcuchem dostaw warunkuje dzisiaj ich sukces rynkowy oraz stanowi cenne źródło informacji o nich samych, jak i wartościach, którymi na co dzień się kierują. Celem niniejszego rozdziału jest krótkie przedstawienie obu koncepcji oraz próba odpowiedzi na pytania: jakie są ich wzajemne relacje, jak CSR wpływa na zarządzanie łańcuchem dostaw oraz jak można w pełni wykorzystać wiedzę płynącą z obu tych obszarów, aby zapewnić stabilną przyszłość organizacji i ich łańcuchów dostaw, pracowników i środowiska, w którym działają. W części pierwszej artykułu opisano koncepcję społecznej odpowiedzialności. W części drugiej przedstawiono istotę łańcucha dostaw oraz koncepcję zrównoważonego zarządzania łańcuchem dostaw. Natomiast w części trzeciej opisano przykłady działań w obszarze CSR w odniesieniu do zarządzania łańcuchem dostaw. Analizę przeprowadzono na podstawie dostępnej literatury przedmiotu.
DOIDOI:10.18559/SOEP.2016.12.6
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202016/06_kazmierczak.pdf
Languagepl polski
File
SOEP_2016_06_kazmierczak.pdf 434.21 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*3 (2021-07-26)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?