Estetyzacja artystyczna w procesach rewitalizacji miast / Artistic aesthetization in urban revitalization processes

Sławomir Palicki , Paulina Stachowska

Abstract

In the 90's of the twentieth century there was recognized the importance of the cultural factor in the revitalization as a way of creating a new identity of the place and building the image of the city. "Beautifying" cities became a widespread phenomenon, which means investing in the fabric of architectural, landscaping elements, green public or public art and artists became a group that ennobles space. The aim of the paper was to analyze and evaluate the impact of taking artistic activities during the implementation process of revitalization on the example of Poznań city district called Jeżyce. The authors analyzed the elements of artistic aesthetization in the prescribed area and also - using a technique of questionnaire - examined the social perception of aesthetisation impact in the context of the revitalization processes in Jeżyce. The basic conclusion from the analysis is confirmation of the possibility of effective support for socio-economic transformation through urban artistic activities.
Author Sławomir Palicki (WZ / KIiN)
Sławomir Palicki,,
- Department of Investment and Real Estate
, Paulina Stachowska (UEP)
Paulina Stachowska,,
- Poznań University of Economics and Business
Other language title versionsArtistic Aesthetization in Urban Revitalization Processes
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2016
No418
Pages264-273
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishmiasto, rewitalizacja, estetyzacja artystyczna, Poznań, Jeżyce
Keywords in Englishcity, revitalization, artistic aesthetization, Poznań, Jeżyce
Abstract in PolishW latach 90. XX wieku dostrzeżono znaczenie czynnika kulturowego w rewitalizacji, kreującego nową tożsamość miejsca i budującego jego wizerunek. Powszechne stało się zjawisko "upiększania" miast, które polega na inwestowaniu w tkankę architektoniczną, elementy małej architektury, zieleń publiczną czy sztukę publiczną, a artyści stali się grupą, która w procesach rewitalizacji uszlachetnia przestrzeń. Celem artykułu była analiza i ocena wpływu podejmowania działań artystycznych podczas realizacji procesów rewitalizacji na przykładzie poznańskiej dzielnicy Jeżyce. Autorzy przeanalizowali elementy estetyzacji artystycznej na wskazanym obszarze oraz - przy użyciu techniki kwestionariusza ankietowego - zbadali postrzeganie społeczne skutków zastosowania tejże estetyzacji w kontekście procesów rewitalizacji Jeżyc. Podstawowy wniosek płynący z podjętych analiz to potwierdzenie możliwości skutecznego wspierania społeczno-ekonomicznych przemian miejskich w drodze działań artystycznych.
DOIDOI:10.15611/pn.2016.418.26
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=32805&from=publication
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2021-07-17)
Additional fields
Tytuł numeruGospodarka przestrzenna. Aktualne aspekty polityki społeczno-gospodarczej i przestrzennej
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?