Motywacje wolontariuszy w Polsce

Dominik Buttler

Abstract

The aim of the paper is the presentation of the motivational profiles of Polish volunteers. The presented results are the effect of the original survey conducted in years 2014–2016 on the sample of 692 active volunteers. In the survey the Volunteer Functions Inventory was used which applies the so called functional approach to motivations. The conducted research has shown that the volunteers in Poland are motivated mostly through the values function and the career and enhancement functions have the minor importance. The comparison of the results from the transition country with the results of former surveys carried out mostly in context of developed market economies confirmed the universality of already drawn conclusions. The motivational profiles of volunteers differed significantly with respect to their socio-economic characteristics and the sector of charitable engagement. The concluding part of the paper suggests some recommendations for further research.
Author Dominik Buttler (WE / KPiPS)
Dominik Buttler,,
- Department of Labour and Social Policy
Other language title versionsVolunteers’ motivations in Poland
Journal seriesPolityka Społeczna, ISSN 0137-4729, (B 12 pkt)
Issue year2018
No2(527)
Pages29-36
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishwolontariat, motywacje, sektor non-profit
Abstract in PolishCelem artykułu jest przedstawienie struktury motywacji wolontariuszy działających w Polsce. Prezentowane wyniki są efektem badań przeprowadzonych w latach 2014–2016 na próbie 692 polskich wolontariuszy. W projekcie wykorzystano kwestionariusz funkcji wolontariatu związany z tzw. funkcjonalnym podejściem do motywacji. Badanie wykazało, że wolontariusze działający w Polsce angażują się przede wszystkim ze względu na wyznawane wartości, a w mniejszym stopniu kierują się perspektywą kariery zawodowej (funkcja kariery) oraz chęcią wzmocnienia psychologicznego (funkcja wzmocnienia). Porównanie wyników z kraju potransformacyjnego o wyraźnej specyfice funkcjonowania wolontariatu z rezultatami wcześniejszych analiz, prowadzonych w rozwiniętych krajach demokracji rynkowej (USA, Australia, Europa Zachodnia), potwierdziły raczej uniwersalność formułowanych wcześniej wniosków niż zaznaczyły odrębność polskiego kontekstu. Profile motywacyjne wolontariuszy różniły się w zależności od cech społeczno-demograficznych oraz obszaru działalności badanych. W artykule zamieszczono również sugestie odnośnie do dalszych badań motywacji społeczników.
URL https://www.ipiss.com.pl/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=3147
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 14-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-09-24)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?