Sugar-Based Surfactants- New Trend in Green Chemistry

Katarzyna Michocka

Abstract

The possibilities of surfactant utilisation have been analyzed in almost every way. Nevertheless, with the passing of years and technological progress, preferences, needs and requirements of consumers are changing. Over the past several years, the interest in the possibility of creating new surfactants based on natural raw materials has increased. According to popular belief, surfactants derived from natural sorbents are more easily biodegradable and often have better properties than conventional surfactants. In addition, it is now possible to see a fairly widespread tendency for sustainable production, for instance by the use of renewable, natural raw materials instead of synthetic ones or petrochemicals. Commercial surfactants are not always readily biodegradable, and their presence in the environment can sometimes be detrimental to the environment or to human health. Because natural surfactants are manufactured from renewable raw materials, they are easy to extract and clean which can reduce production costs. At the same time, the production process results in low-toxic products. It is therefore an increasingly common view that natural, biodegradable and non-toxic surfactants can present an alternative to modern high-quality synthetic compounds.
Author Katarzyna Michocka (WT / KTiAI)
Katarzyna Michocka,,
- Department of Technology and Instrumental Analysis
Pages68-82
Publication size in sheets0.7
Book Gwiazdowska Daniela, Marchwińska Katarzyna (eds.): Current trends in commodity science : cosmetic products development , 2017, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISBN 978-83-943304-8-4, 250 p.
Keywords in Polishsurfaktanty cukrowe, zielone surfaktanty, zielona chemia
Keywords in Englishsugar-based surfactant, green surfactants, green chemistry
Abstract in PolishMożliwości zastosowania surfaktantów zostały przeanalizowane już niemal pod każdym względem. Natomiast nieustannie wraz z upływem lat i postępem technologicznym zmieniają się preferencje i potrzeby oraz wymagania konsumentów względem nich. W ciągu ostatnich kilkunastu lat zwiększyło się zainteresowanie możliwością otrzymywania nowych surfaktantów opartych na surowcach naturalnych. Według powszechnej opinii surfaktanty otrzymane z surowców naturalnych są łatwiej biodegradowalne i charakteryzują się często lepszymi właściwościami niż konwencjonalne związki powierzchniowo czynne. Ponadto, obecnie można zauważyć dość rozpowszechnioną tendencję dążenia do zrównoważonej produkcji, wykorzystania odnawialnych, naturalnych surowców zamiast petrochemicznych czy otrzymywanych syntetycznych. Istniejące na rynku komercyjne surfaktanty nie zawsze są łatwo biodegradowalne, a ich obecność w środowisku może niekiedy szkodliwie wpływać na środowisku lub zdrowie człowieka. Ponieważ do otrzymywania surfaktantów „naturalnych” wykorzystuje się surowce odnawialne, które łatwo można pozyskać i oczyszczać, co może obniżać koszty produkcji. A jednocześnie czynić je może niskotoksycznymi. Dlatego coraz częściej rozpowszechniony jest pogląd, że naturalne, biodegradowalne i nietoksyczne surfaktanty mogą stanowić alternatywę dla współczesnych wysokie jakości syntetycznych związków.
URL https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi29J7YqofbAhUC6CwKHb6PC6gQFggzMAA&url=http%3A%2F%2Fue.poznan.pl%2Fdata%2Fupload%2Farticles%2F20170918%2F4e5eb3570348660912%2Fcosmetic-product-development.pdf&usg=AOvVaw27PzXbepKTpFPhkwPfUmVm
Languageen angielski
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 20.0, 18-03-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?