Efektywność przedsiębiorstwa w sieci biznesowej

Paweł Mielcarek

Abstract

Enterprises more and more often perceive the collaboration with external entities as an essential condition for development and a source of competitive advantage. Aiming to get the benefits of networking requires ensuring such economic annuity, which exceeds the costs resulting from the commitment and relationships maintained by the company. Business network is a unique combination of interaction consisting of actors, actions which occur among them, and resource links. So what are the determinants responsible for the company's achievement of effectiveness in the network? Are there different ways to achieve it with in individual network development trends mentioned in the literature? The comparison of the conditions for the company obtain its business network efficiency, based on the main research trends presented in the literature, the author included in the article.
Author Paweł Mielcarek (WZ / KTOiZ)
Paweł Mielcarek,,
- Department of Organisation and Management Theory
Journal seriesKwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, ISSN 1896-656X, (B 9 pkt)
Issue year2014
No3
Pages49-58
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishSieci przedsiębiorstw, Efektywność przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo
Keywords in EnglishEnterprise networks, Enterprise effectiveness, Enterprises
Abstract in PolishPrzedsiębiorstwa coraz częściej postrzegają współpracę z podmiotami otoczenia jako istotny warunek rozwoju oraz źródło przewagi nad konkurentami. Uzyskanie korzyści ze współpracy w sieci polega na dążeniu do zapewnienia renty ekonomicznej, która przewyższy koszty wynikające z zaangażowania i utrzymywania relacji przez dane przedsiębiorstwo. Sieć biznesowa jest unikatową kombinacją interakcji składających się z aktorów, działań zachodzących między nimi oraz powiązań zasobowych. Jakie zatem determinanty odpowiadają za osiąganie efektywności przedsiębiorstwa w sieci? Czy istnieją odmienne sposoby realizacji tego celu w ramach poszczególnych nurtów rozwoju sieci wskazywanych w literaturze przedmiotu? Artykuł zawiera porównanie uwarunkowań budowania efektywności działalności przedsiębiorstwa w sieci biznesowej, na podstawie głównych nurtów badawczych przedstawianych w literaturze przedmiotu.
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 8.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*3 (2021-05-01)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?