Credit Co-operatives in the Social Market Economy as Illustrated by the Co-operative Banking Sector in Poland

Ewa Kulińska-Sadłocha , Jan Szambelańczyk

Abstract

This paper aims to provide a comparative analysis of the principles of the social market economy and co-operative principles, and also to identify the role served by co-operative banks in Poland in the process of promoting and implementing social market economy principles at the local level. The paper describes the reasons for the establishment of credit co-operatives and their defining features; it analyses the relationship between credit co-operatives as institutions and the social market economy model, and indicates the possibility of an active role of co-operative banks in the implementation of the social market economy concept. The social market economy concept creates the conditions for promoting and developing a stable credit co-operatives sector, while the co-operative movement supports the execution of the ultimate goals of the social market economy.
Author Ewa Kulińska-Sadłocha - Toruń School od Banking, Poland
Ewa Kulińska-Sadłocha,,
-
, Jan Szambelańczyk (WE / KPiPS)
Jan Szambelańczyk,,
- Department of Labour and Social Policy
Other language title versionsSpółdzielnie kredytowe w społecznej gospodarce rynkowej na przykładzie banków spółdzielczych w Polsce
Journal seriesZeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, ISSN 1426-9724, (B 8 pkt)
Issue year2016
Vol68
No3
Pages159-173
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishspołeczna gospodarka rynkowa, bank, spółdzielnia kredytowa, zasady spółdzielczości
Keywords in Englishsocial market economy, bank, credit co-operative, co-operative principles
Abstract in PolishCelem artykułu jest analiza porównawcza zasad społecznej gospodarki rynkowej i zasad spółdzielczości oraz określenie roli banków spółdzielczych w Polsce w propagowaniu i wdrażaniu zasad społecznej gospodarki rynkowej na poziomie lokalnym. W artykule scharakteryzowano przesłanki powstania i cechy spółdzielczości kredytowej; analizie poddano związki spółdzielni kredytowych jako instytucji i modelu społecznej gospodarki rynkowej oraz wskazano na możliwości aktywnego udziału banków spółdzielczych we wdrażaniu koncepcji społecznej gospodarki rynkowej. Z jednej strony koncepcja SGR stwarza warunki dla upowszechnienia i stabilnego rozwoju spółdzielczości kredytowej, z drugiej zaś strony spółdzielczość wspiera realizację nadrzędnych celów społecznej gospodarki rynkowej.
URL https://www.wydawnictwo.wsb.pl/sites/wydawnictwo.wsb.pl/files/czasopisma-tresc/zn_poz_68_druk.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 8.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2021-07-20)
Additional fields
Tytuł numeruSpołeczne aspekty działalności gospodarczej
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?