Oczekiwania klientów wobec logistycznej obsługi handlu elektronicznego

Justyna Majchrzak-Lepczyk

Abstract

E-commerce in Poland has year-on-year increases in both volume and the number of buyers, contributing to changes in the behavior of Polish consumers, manifesting, inter alia, more and more eager shopping. Thus, efficient service of realized orders begins to play an increasingly important role. The purpose of the article is to indicate the expectations of e-clients regarding logistic service. The source basis of the study is available literature on the subject, secondary sources, industry reports and empirical studies, carried out among 247 respondents. The research was conducted using the online questionnaire method based on a questionnaire in the electronic version. The criterion for joining the research was making purchases in e-commerce. Understanding the needs of consumers and their satisfaction becomes the superior role of enterprises that only by understanding the expectations of customers are able to offer services at the highest level. In order to get to know the expectations of e-commerce customers, the factors shaping logistics customer service were identified while making their assessment in terms of validity for people making e-purchases.
Author Justyna Majchrzak-Lepczyk (WGM / KLM)
Justyna Majchrzak-Lepczyk,,
- Department of International Logistics
Other language title versionsCustomers’ expectations regarding logistic service of e-commerce
Journal seriesEkonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, ISSN 0860-6846, (B 12 pkt)
Issue year2018
No9
Pages68-80
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishhandel elektroniczny, logistyczna obsługa, klient, internet, konkurencyjność, zadowolenie
Keywords in Englishelectronic commerce, logistic service, customer, internet, competitiveness, satisfaction
Abstract in PolishHandel elektroniczny w Polsce odnotowuje z roku na rok wzrosty zarówno wolumenu, jak i liczby kupujących, przyczyniając się do zmian zachowań polskich konsumentów, przejawiających się między innymi coraz większą chęcią dokonywania zakupów internetowych. Tym samym sprawna obsługa realizowanych zamówień zaczyna odgrywać coraz większą rolę. Celem artykułu jest wskazanie oczekiwań e-klientów wobec logistycznej obsługi. Podstawę źródłową opracowania stanowi dostępna literatura przedmiotu, źródła wtórne, raporty branżowe oraz badania empiryczne, zrealizowane wśród 247 respondentów. Badania przeprowadzono metodą ankiety internetowej w oparciu o kwestionariusz w wersji elektronicznej. Kryterium przystąpienia do badań było dokonywanie zakupów w handlu elektronicznym. Zrozumienie potrzeb konsumentów oraz ich zaspokojenie staje się nadrzędną rolą przedsiębiorstw, które jedynie rozumiejąc oczekiwania klientów są w stanie zaoferować obsługę na najwyższym poziomie. Aby poznać oczekiwania klientów handlu elektronicznego, zidentyfikowano czynniki kształtujące logistyczną obsługę klienta, dokonując jednocześnie ich oceny pod względem ważności dla osób dokonujących e-zakupów.
URL https://bazekon.uek.krakow.pl/rekord/171571183
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 12-05-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?