Preparation of ethylene scavenger based on KMnO4 to the extension of the storage time of tomatoes

Renata Dobrucka , Andrzej Leonowicz , Ryszard Cierpiszewski

Abstract

Ethylene is one of the simplest plant growth regulators and is known to play a role in many physiological processes in fruit and vegetables. It helps to accelerate ripening in fruit, followed by aging and ultimately death. It is known that much fresh produce emits relatively large amounts of ethylene and smaller amounts of alcohol, aldehyde, and ester vapours in addition to carbon dioxide. The effect on the respiration rate depends primarily on the relative concentration compared to the ethylene emission of the plant, rather than on the absolute ethylene concentration. The removal of ethylene gas from the package headspace slows senescence and prolongs shelf life. Various methods of ethylene control are offered commercially, including several based on ethylene adsorption/oxidation. The aim of this study was to prepare an ethylene scavenger with the use of potassium permanganate. The prepared ethylene scavenger was used extend the storage time of fresh tomatoes. The storage conditions were similar to tomato vegetable storage conditions at home and on shop shelves. This test used three equal groups (five replicates per group) and placed them in commercial plastic packaging. The first group of tomatoes was placed in packaging without any ethylene absorber, while the other two groups were placed in packaging with any ethylene absorber. The sachets placed in the packaging contained respectively 1 and 2 grams of previously prepared ethylene absorber. The first mold on the tomatoes in the packaging with ethylene absorber occurred on the ninth day of the experiment. In the two remaining packets, mold appeared after nearly fifty days. There were differences in the first group of stored tomatoes. Also, the obtained results confirmed the possibility of using ethylene absorber with zeolite for food storage.
Author Renata Dobrucka (WT / KTiEPP)
Renata Dobrucka,,
- Department of Industrial Products and Ecology
, Andrzej Leonowicz (UEP)
Andrzej Leonowicz,,
- Poznań University of Economics and Business
, Ryszard Cierpiszewski (WT / KTiEPP)
Ryszard Cierpiszewski,,
- Department of Industrial Products and Ecology
Other language title versionsOpracowanie pochłaniacza etylenu na bazie KMNO4 do oceny czasu przechowywania pomidorów
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2017
Vol5
No7
Pages7-18
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishpochłaniacz etylenu, owoce, warzywa, przechowywanie
Keywords in Englishethylene scavengers, fruits, vegetables, storage
Abstract in PolishEtylen jest jednym z najprostszych regulatorów wzrostu roślin. Odgrywa bardzo istotną rolę w wielu procesach fizjologicznych owoców i warzyw. Jest jednym z czynników przyspieszających dojrzewanie owoców, prowadząc do ich starzenia, a w efekcie do zepsucia. Wiele produktów świeżych emituje stosunkowo duże ilości etylenu, mniejsze ilości alkoholu, aldehydu i estru oraz dwutlenku węgla. Wpływ etylenu na szybkość oddychania zależy przede wszystkim od względnego stężenia emisji etylenu przez rośliny. Nie zależy natomiast od bezwzględnego stężenia etylenu. Usunięcie etylenu z przestrzeni opakowania spowalnia starzenie i wydłuża okres przydatności do spożycia. Na rynku dostępne są różne metody kontroli emisji etylenu, między innymi oparte na adsorpcji. Głównym celem niniejszych badań było opracowanie pochłaniacza etylenu na zeolicie z wykorzystaniem nadmanganianu potasu. Opracowany pochłaniacz etylenu został wykorzystany do przedłużenia czasu przechowywania świeżych pomidorów. Warunki przechowywania pomidorów były podobne to warunków sklepowych. Ba-dane pomidory zostały podzielone na trzy równe grupy (pięć powtórzeń na grupę) i umieszczone w komercyjnych opakowaniach z tworzywa sztucznego. Pierwsza grupa pomidorów umieszczona została w opakowaniu bez pochłaniacza etylenu, podczas gdy pozostałe dwie grupy były umieszczone w opakowaniu z pochłaniaczem etyle-nu. Saszetki zawierały odpowiednio 1 i 2 g wcześniej przygotowanego pochłaniacza. Pierwsze objawy psucia na pomidorach pojawiły się w dziewiątym dniu eksperymentu. W dwóch pozostałych próbach pleśń pojawiła się po prawie pięćdziesięciu dniach. Uzyskane wyniki potwierdzają zatem możliwość wykorzystania pochłaniacza etylenu na bazie zeolitu do przechowywania żywności.
DOIDOI:10.18559/SOEP.2017.7.1
URL http://soep.ue.poznan.pl/New_SOEP_site/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202017/01_dobrucka.pdf
Languageen angielski
File
Dobrucka.pdf 453.91 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 24-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruSelected aspects of products and services quality
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?