Kierunki zmian w sferze ochrony zdrowia

Henryk Mruk

Abstract

European societies, including Poland, are aging, and this increases the demand for health spending. The prices of new medicines and medical technologies will also increase. Health insurance funds will not be able to fully cover the growing demand for medical care. States will disclaim responsibility for the health of citizens. The proportion of patients paying for medical services will increase. There will be an increased interest in managing your own health, including self-care. The role of pharmacies in the market will change. As neighborhood facilities, they will be of assistance, providing pharmaceutical care. Patient support will be available in social media, as well as in various mobile applications. It will be helpful to use the achievements of behavioral economics to support the health of patients.
Author Henryk Mruk (WGM / KZM)
Henryk Mruk,,
- Department of International Management
Other language title versionsDirections of Changes in Health Care
Journal seriesProblemy Zarządzania, ISSN 1644-9584, (B 11 pkt)
Issue year2017
Vol15
No3 (69) cz. 1
Pages 42-52
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polish ochrona zdrowia, zmiany w sferze ochrony zdrowia, opieka farmaceutyczna, samoopiek
Keywords in English health care, changes in health care, pharmaceutical care, self-care
Abstract in PolishSpołeczeństwa Europy, w tym także Polski, starzeją się, a to zwiększa popyt na wydatki w sferze zdrowia. Wzrastać też będą ceny nowych leków i technologii medycznych. Fundusze na ubezpieczenia zdrowotne nie będą mogły w pełni pokryć rosnącego popytu na świadczenia medyczne. Państwa będą się wycofywały z ponoszenia odpowiedzialności za zdrowie obywateli. Będzie wzrastał udział pacjentów za płacenie za usługi medyczne. Zwiększy się zainteresowanie dbałością o własne zdrowie, także samoopieką. Zmieni się rola aptek na rynku. Jako placówki z sąsiedztwa będą służyły pomocą, opieką farmaceutyczną. Wsparciem dla pacjentów będzie wiedza dostępna w mediach społecznościowych, także w różnych aplikacjach na telefony. Pomocne będzie korzystanie z osiągnięć ekonomii behawioralnej dla wspierania zdrowia pacjentów.
DOIDOI:10.7172/1644-9584.69.3
URL http://pz.wz.uw.edu.pl/sites/default/files/artykuly/pz_2017_3_1_mruk.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 11.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?