Metoda case study w rozwoju teorii naukowych

Paweł Mielcarek

Abstract

This article presents how to implement the case study method for the process of development of scientific theories in economics. Case study method allows analyzing and discussing the real and often the most recent economic phenomena. With the ability to obtain detailed information about the complex relationships, case study method let us understand, describe and explain the problem from a new research perspective. In this paper there are present some specifics of case study method and also its implementation in a three-step research process, which consists of: design of the procedure, data collection and analysis and inference stage. That concept provides a framework for researchers to work with but will not eliminate the need of an individual approach to each examined case.
Author Paweł Mielcarek (WZ / KTOiZ)
Paweł Mielcarek,,
- Department of Organisation and Management Theory
Other language title versionsThe method of case study in the development of scientific theory
Journal seriesOrganizacja i Kierowanie, ISSN 0137-5466, (B 14 pkt)
Issue year2014
No1
Pages105-117
Publication size in sheets0.6
Keywords in PolishEkonomia, Metodologia badań, Studium przypadku, Teoria ekonomii
Keywords in EnglishEconomics, Research methodology, Case study, Economic theory
Abstract in PolishW tekście przedstawiono uwarunkowania stosowania metody case study dla potrzeb rozwoju teorii naukowych w ekonomii. Wykorzystana metoda studium przypadku polega na analizowaniu i omawianiu prawdziwych, często najbardziej aktualnych zjawisk gospodarczych. Dzięki możliwości pozyskania szczegółowych informacji dotyczących złożonych zależności analiza przypadku pozwala zrozumieć, opisać i wyjaśnić problem za pomocą nowych związków przyczynowo-skutkowych. W dalszej części artykułu przedstawiono specyfikę metody case'owej oraz opisano jej wykorzystanie w procesie badawczym uwzględniającym projektowanie postępowania, zbieranie i analizę danych oraz etap wnioskowania. Przedstawiona koncepcja stanowi ramy porządkujące pracę badacza, ale nie wyeliminuje potrzeby indywidualnego podejścia do każdego badanego przypadku.
Languagepl polski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 8.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 14.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2020-09-17)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?