Aspekty nanomateriałów w zastosowaniach cywilnych i militarnych. Część I. Pochodzenie, charakterystyka i metody otrzymywania

Zenon Foltynowicz , Bogdan Czajka , Andrzej Maranda , Leszek Wachowski

Abstract

At work are fundamental aspects of materials with a high degree of nanometric scale has dispersed, including their origin, construction and classification, reported properties and manufacturing methods. Peculiar properties and phenonena reported by these materials have made in the last two decades, we are witnessing a revolution in materials. These shows both a significant increase in the intensity of the carried out research work and the growing range of practical applications of nanotechnology advances in all areas of our lives.
Author Zenon Foltynowicz (WT / KTiEPP)
Zenon Foltynowicz,,
- Department of Industrial Products and Ecology
, Bogdan Czajka - Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach, Oddział w Poznaniu
Bogdan Czajka,,
-
, Andrzej Maranda - Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
Andrzej Maranda,,
-
, Leszek Wachowski - Adam Mickiewicz University (UAM), MNiSW [80]
Leszek Wachowski,,
-
Other language title versionsAspects of nanomaterials for civil and military applications Part I. The origin, characterization and methods of obtaining
Journal seriesMateriały Wysokoenergetyczne, ISSN 2083-0165, (B 5 pkt)
Issue year2017
Vol9
Pages5-17
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishnanomateriały wysokoenergetyczne, pochodzenie, właściwości , metody syntezy
Keywords in Englishhigh energetic nanomaterials, origin, properties, methods synthesis
Abstract in Polish W pracy przedstawiono podstawowe aspekty materiałów o wysokim stopniu zdyspergowania w skali nanometrycznej obejmujące pochodzenie, budowę i klasyfikację, wykazywane właściwości oraz ich metody wytwarzania. Osobliwe właściwości i zjawiska wykazywane przez te materiały sprawiły, że w ostatnich dwóch dekadach jesteśmy świadkami rewolucji materiałowej. Świadczy o tym zarówno i istotny wzrost intensywności prowadzonych prac badawczych jak i rosnący zakres możliwości praktycznego stosowania osiągnięć nanotechnologii we wszystkich dziedzinach naszego życia.
DOIDOI:10.22211/matwys/0146
URL http://www.ipo.waw.pl/wydawnictwa/materialy-wysokoenergetyczne/MatWysokoenergetycznetom9/146.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 09-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?