Wartość dla klienta z perspektywy sprzedawców internetowych – wyniki badań z wykorzystaniem FGI

Arkadiusz Kawa , Bartłomiej Pierański , Wojciech Zdrenka

Abstract

The discussion on e-commerce focuses primarily on explaining its nature, importance and technological solutions. It still covers the area of value to a small extent, despite the fact that this issue has been brought up in the literature of economic sciences for many years. Moreover, the available studies do not take into account the different actors involved in value creation. The aim of the paper is to identify the value factors for the customer and the entities creating and delivering it from the perspective of e-tailers. For the needs of the study, empirical studies were conducted with the use of focused group interviews.
Author Arkadiusz Kawa (WZ / KLiT)
Arkadiusz Kawa,,
- Department of Logistics and Transport
, Bartłomiej Pierański (WZ / KHiM)
Bartłomiej Pierański,,
- Department of Trade and Marketing
, Wojciech Zdrenka (WZ / KLiT)
Wojciech Zdrenka,,
- Department of Logistics and Transport
Other language title versionsValue for the customer from the perspective of e-tailers – results of research using FGI
Journal seriesGospodarka Materialowa & Logistyka, ISSN 1231-2037, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
No3
Pages33-40
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishwartość dla klienta, handel elektroniczny, sprzedawca internetowy, zogniskowany wywiad grupowy
Keywords in Englishcustomer value, e-commerce, e-tailer, focus group interview
Abstract in PolishRozważania o handlu elektronicznym koncentrują się przede wszystkim na wyjaśnieniu jego istoty, ważności i rozwiązaniach technologicznych. W niewielkim jeszcze stopniu obejmują obszar wartości, mimo że problematyka ta jest w literaturze nauk ekonomicznych podejmowana od wielu lat. Ponadto w dostępnych opracowaniach brakuje uwzględnienia różnych podmiotów zaangażowanych w tworzenie wartości. Celem artykułu jest identyfikacja czynników wartości dla klienta oraz podmiotów ją tworzących i dostarczających z perspektywy sprzedawców internetowych. Na potrzeby pracy przeprowadzono badania empiryczne z wykorzystaniem zogniskowanego wywiadu grupowego.
DOIDOI:10.33226/1231-2037.2019.3.4
URL http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171564119
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 07-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?