Koniunktura gospodarcza a kształtowanie się kredytów bankowych dla przedsiębiorstw

Paweł Mikołajczak

Abstract

Because of the importance of revenue and gross domestic product as factors determining the demand by companies for bank loans, this study presents the results of an analysis of the impact of the level of turnover and gross domestic product on changes in the level of bank loans during the period between the fi rst quarter of 2006 and the fourth quarter of 2013. Th e study also analyses the correlation between the level of total revenue for economic entities, GDP and the dynamics of changes regarding company bank loans.
Author Paweł Mikołajczak (WE / KB)
Paweł Mikołajczak,,
- Department of Banking
Other language title versionsThe Busieness Cycle and the Level of Bank Loans to Enterprises
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2015
Vol3
No4
Pages107-126
Publication size in sheets0.95
Keywords in Polish kredyt bankowy, koniunktura gospodarcza, przedsiębiorstwo, produkt krajowy brutto
Keywords in Englishbank loans, business cycle, company, gross domestic product
Abstract in PolishZe względu na znaczenie przychodów oraz produktu krajowego brutto jako czynników determinujących zainteresowanie przedsiębiorstw kredytem bankowym w artykule starano się przedstawić wyniki analizy oddziaływania poziomu obrotów oraz produktu krajowego brutto na zmiany poziomu kredytów w okresie od pierwszego kwartału 2006 do czwartego kwartału 2013 roku. Przedmiotem rozważań jest również analiza zależności między poziomem przychodów z całokształtu działalności podmiotów gospodarczych, PKB oraz dynamiką zmian kredytów dla firm.
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202015/07_mikolajczak.pdf
Languagepl polski
File
07_mikolajczak.pdf 276.47 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?