Wskaźniki giełdowe P/BV oraz P/E jako kryterium inwestycyjne na przykładzie spółek z indeksu WIG20

Wojciech Świder

Abstract

The article describes contradistinction between the technical and fundamental analysis. The author tested the results of companies (included in the WIG20 index) with specific values of stock market indicators. Two indicators were analyzed: P/BV (the ratio of price to book value per share) and P/E (relation of price to earnings per share). Conclusions, that were made at the end of the paper, can be useful in making investment decisions.
Autor Wojciech Świder (WE / KFP)
Wojciech Świder
- Katedra Finansów Publicznych
Inne wersje tytułuStock Market Indicators P/BV and P/E as an Investment Criterion, on the Example of WIG20 Companies
Tytuł czasopisma/seriiPieniądze i Więź, ISSN 1506-7513, (B 5 pkt)
Rok wydania2017
Nr2(75)
Paginacja47-60
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.65
Słowa kluczowe w języku polskimrynek akcji, wskaźniki giełdowe, WIG20
Streszczenie w języku polskimW artykule dokonano rozróżnienia między analizą techniczną a fundamentalną. Zbadano jak performują spółki (z indeksu WIG20) o określonych wartościach wskaźników giełdowych. Analizowane były dwa wskaźniki: P/BV (relacja ceny akcji do wartości księgowej przypadającej na akcję) oraz P/E (relacja ceny akcji do zysku przypadającego na jedną akcję). Na końcu sformułowano wnioski, które mogą być użyteczne przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
URL http://www.p-i-w.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=4420&Itemid=123
Językpl polski
Punktacja (całkowita)5
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 5.0, 14-04-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?