Wskaźniki giełdowe P/BV oraz P/E jako kryterium inwestycyjne na przykładzie spółek z indeksu WIG20

Wojciech Świder

Abstract

The article describes contradistinction between the technical and fundamental analysis. The author tested the results of companies (included in the WIG20 index) with specific values of stock market indicators. Two indicators were analyzed: P/BV (the ratio of price to book value per share) and P/E (relation of price to earnings per share). Conclusions, that were made at the end of the paper, can be useful in making investment decisions.
Author Wojciech Świder (WE / KFP)
Wojciech Świder,,
- Department of Public Finance
Other language title versionsStock Market Indicators P/BV and P/E as an Investment Criterion, on the Example of WIG20 Companies
Journal seriesPieniądze i Więź, ISSN 1506-7513, (B 5 pkt)
Issue year2017
No2(75)
Pages47-60
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishrynek akcji, wskaźniki giełdowe, WIG20
Abstract in PolishW artykule dokonano rozróżnienia między analizą techniczną a fundamentalną. Zbadano jak performują spółki (z indeksu WIG20) o określonych wartościach wskaźników giełdowych. Analizowane były dwa wskaźniki: P/BV (relacja ceny akcji do wartości księgowej przypadającej na akcję) oraz P/E (relacja ceny akcji do zysku przypadającego na jedną akcję). Na końcu sformułowano wnioski, które mogą być użyteczne przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
URL http://www.p-i-w.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=4420&Itemid=123
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 14-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?